Får reparert ferge i julegave

Etter gjentatte problemer med fergeforbindelsen til Sørøya ble rederiet Fjord1 i dag kalt inn på teppet hos bestilleren av fergeruten, Finnmark fylkeskommune.

Finnmark fylkeskommune kalte i dag rederiet Fjord1 inn på teppet, etter gjentatte problemer med fergeforbindelsen til Sørøya.
På det verste har både den ordinære fergen og erstattningsfergen vært ute av drift.

Fergeforbindelsen mellom fastlandet og tettstedet Hasvik har i det siste hatt store problemer. Først grunnstøtte den ordinære fergen Åfjord, et par dager etterpå velta en betongbil og en tilhenger på en annen betongbil ombord reserveferga Tustna, som da ble satt ut av drift.

I vinter har befolkninga på Sørøya opplevd flere problemer med fergeforbindelsen til fastlandet.

Betongbiler

En betongbil, samt en tilhenger på en annen betongbil, veltet om bord på reserveferga som går strekningen Øksfjord-Hasvik.

Foto: Simen Rasmussen / Privat

Det hele startet da ferga «Åfjord» gikk på grunn i Øksfjord i slutten av november. Denne ble da slepet og satt på verft for reperasjon, og ferga «Tustna» satt inn som reserveferge.

Men knapt en uke senere ble det også problemer med denne ferga, da en betongbil, samt en tilhenger på en annen betongbil, veltet om bord.

En periode var både den ordinære fergen og erstatningsfergen ute av drift. I dag har Fjord1 måtte redegjøre for fylkeskommunen hva de vil gjøre med fergeforbindelsen.

«Åfjord» kanskje klar til romjula

Kritikken av rederiet Fjord1 som driver fergeruten har kommet fra flere hold.

Derfor møtte i dag rederiet Finnmark fylkeskommune for å forklare hva som skjedd og hva som skjer fremover med forbindelsen mellom Hasvik og Øksfjord.

Odd Reidar Ormåsen

Regionleder i Fjord1, Odd Reidar Ormåsen regner med å ha den ordinære ferga i drift til romjula.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Vi skal gjøre det vi kan gjøre. Vi gjør det vi kan med tanke på «Åfjord» for å få den raskest mulig tilbake i rute. Den ligger nå på verft, de jobber der døgnkontinuerlig, alle resursser tilgjengelig blir brukt for å få den tilbake i rute, sier regionleder i Fjord1 Odd Reidar Ormåsen.

De tar nå sikte på å få ferga tilbake i drift til romjula.

– Det gjenstår en del. Stålarbeidet er snart ferdig og skal godkjennes. Vi har som siktemål at «Åfjord» kan være tilbake allerede iløpet av romjula, sier Ormåsen.

– Tilbudet til innbyggerne har vært vår prioritet

Hasvik kommune har krevd at Finnmark Fylkeskommune skaffer en ny erstatningsferge til ruta, da de mener den ikke er skikket for å gå denne strekninga.

Per Bjørn Holm-Varsi

Samferdselssjef i Finnmark Fylkeskommune, Per Bjørn Holm-Varsi.

Foto: Kaspar Fulgesang

I dag ble dette temaet og fergeforbindelsen generelt diskutert på øya.

– Tilbudet til innbyggerne har vært vår prioritet, sier samferdselsjef ved Finnmark fylkeskommune Per Bjørn Holm-Varsi.

– Det er viktig for oss at næringslivet og beboerene i Hasvik kan være trygge på at transporten går når den skal gå, og at deres sikkerhet er ivaretatt. Det synes jeg vi har fått avklart på en bra måte på dette møtet, avslutter Varsi.