Får penger til seismikk i nord

Regjeringen foreslår å bevilge 78,5 millioner kroner til geologisk kartlegging og datainnsamling opp mot delelinja i Barentshavet.

Kart med delelinjen i Barentshavet

Pengene skal gå til stratigrafiske boringer og innsamling av 2D-seismikk i området opp mot delelinja i Barentshavet.

Foto: NRK

Bevilgningen omfatter geologisk kartlegging i nordområdene som skal gi ny geologisk innsikt om store deler av Barentshavet inkludert områdene inntil delelinjen mot Russland.

Dette arbeidet skal skje i regi av Oljedirektoratet.

Regjeringen mener at åpning av nye områder er nødvendig for å gjøre nye betydelige funn og opprettholde verdiskaping, sysselsetting og statlige inntekter på lang sikt.

– Galskap

Departementet har satt i gang 23. konsesjonsrunde på norsk sokkel og tar sikte på tildeling i løpet av 2016.

23. konsesjonsrunde vil blant annet omfatte areal i Barentshavet sørøst som ble åpnet for petroleumsvirksomhet i 2013.

– Vi har allerede funnet mer olje og gass enn klimaet tåler at vi brenner. Da er det galskap å bruke mer penger på å lete etter mer, særlig i sårbare havområder i nord, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Kritiserer leting opp mot iskanten

Denne konsesjonsrunden har tidligere fått kritikk av sivilombudsmannen.

Kritikken fra sivilombudsmannen går på om det er gjort nødvendige konsekvenseutredninger og høringer for åpningen av området.

Blant annet har Klima- og forrurensningstilsynet advart mot å starte opp for raskt, og mener beredskapen i nord først bør styrkes i områdene.

Natur og ungdom er også kritisk til bevigningene i nord. De mener først og fremst at regjeringen med dette sender et tvetydig signal, om både å satse på alternativer til olje, samtidig som de ønsker å utvinne olje fra nye områder.

– Delelinja strekker seg langt nord – helt opp mot iskanten. Det er ikke forsvarlig å bore etter olje der. Også er det rart at regjeringen sier man skal tenke klima og alternativer til olje, samtidig som man ønsker å lete etter olje i nye områder. Man skyter seismikk med hensikt å bore olje, så man kan ikke skille de to, sier Torgeir Vestre i Natur og ungdom.

Nyheter fra Troms og Finnmark