Får millioner til å utdanne brannfolk i Tjeldsund

Regjeringen foreslår å gi 18,9 millioner kroner for å etablere en toårig fagskole for brann- og redning som får hovedsete i Tjeldsund kommune.

Norges brannskole Tjeldsund

Den norske brann- og redningstjenesten skal profesjonaliseres. Nå skal alle norske brannfolk få toårig opplæring, når fagskole er etablert i Tjeldsund.

Foto: Nils Mehren / NRK

– Vi har jobbet lenge med å få en toårig fagskole for utdanning av brann- og redning i Norge. Derfor er dette budskapet gledelig. Både for Norges brannskole og for Tjeldsund, men ikke minst for Norges brann- og redningsvesen, sier statssekretær Gjermund Hagesæter (Frp).

Han var på brannskolen fredag for å presentere det som vil komme i statsbudsjettet som blir lagt fram for Stortinget på torsdag neste uke.

Statssekretær Gjermund Hagesæter, Frp

Statssekretær Gjermund Hagesæter var glad for å kunne presentere hva som kommer i statsbudsjettet for 2017.

Foto: Nils Mehren / NRK

– Da foreslår regjeringen at det i statsbudsjettet for 2017 blir bevilget 18,9 millioner kroner til å igangsette arbeidet med å etablere en toårig fagskole for brann- og redning som får hovedsete i Tjeldsund kommune, sa Hagesæter.

Drift fra 2019

Statsminister Erna Solberg sier til NRK at hun er glad for at vi får dette på plass i Tjeldsund kommune.

– Samtidig er den nye fagskolen også et stort løft for det faglige nivået og statusen til brann- og redningsutdanningen. Det er et viktig ledd i regjeringens arbeid med å legge til rette for at kommunene skal ha et profesjonelt og faglig dyktig brann- og redningspersonell.

Statssekretær Gjermund Hagesæter forteller at dette er den første bevilgningen, også vil det bli fulgt på videre i 2018 og 2019.

– Med den fremdriften vi ser for oss skal den toårige fagskolen være i drift fra 2019.

– Fortjener en ordentlig utdanning

Stortingsrepresentant fra Høyre, Margunn Ebbesen, forteller at det lenge har vært jobbet for å få dette realisert.

– Jeg er så glad for at vi har klart å få regjeringen med på dette i en stram økonomisk situasjon. Jeg er utrolig stolt, rørt og glad i dag.

Avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Anne Rygh Pedersen, var svært glad for beskjeden fra regjeringen.

Anne Rygh Pedersen, direktør i DSB

Anne Rygh Pedersen sier at Norge med dette får et av verdens beste utdanningsløp for brann- og regningsfolk.

Foto: Nils Mehren / NRK

– Brann- og redningsvesenet i hele landet fortjener en ordentlig utdanning, på lik linje med de andre nødetatene. Vi er glad i Tjeldsund som vår vertskommune, så det er et godt partnerskap som vi skal utvikle videre, sier hun.

Roar Johansen, direktør for Norges brannskole, kaller dagen for en stor dag.

– Vi er nå rigget for virkelig å starte forberedelsene til å etablere fagskolen. Dette blir veldig spennende, men også tøffe tak og mye arbeid. Vi har høye ambisjoner, det skal bli verdens beste brannfagskole for alle kommunale brann- og redningsvesen i landet.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Hege Iren Hanssen

Programleder Hege Iren Hanssen gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark