Lenvik refses for behandlingen av barn med spesielle behov

Lenvik kommune tar ikke nok ansvar for barn med spesielle behov og familiene deres, mener Barne- og ungdomspsykiatrisk senter.

Finnsnes
Foto: Linda Pedersen / NRK

BUP har skrevet et brev til kommunalsjefen for helse og omsorg i kommunen der de kritiserer kommunen for å være for passiv overfor disse barna.

– Dette er barn og ungdom som ikke har de rettighetene som ligger innenfor psykisk utviklingshemming, for eksempel barn som har en avvikende adferd for eksempel diagnoser i autismespekteret, sier overlege ved BUP, Randi Nesje Myhr.

Myhr sier at hun ofte opplever at kommunen ikke stiller opp på møter eller er det for foreldre som trenger hjelp og råd. For eksempel kan foreldre være usikre på hvordan de skal søke og hav slags støtte de kan søke om.

– Det å ha noen å tenke sammen med betyr mye. Å få avslag på det man søker om er tungt og vi ser veldig mange slitne foreldre. Mange av disse barna vil trenge foreldrene sine langt opp i voksen alder, og det er viktig å ikke slite dem ut, sier Myhr.

Brevets kal handle om tre konkrete brukere i kommunen.

– I utgangspunktet er det tre brukere for mye. Vi kan ikke annet enn å beklage om det som står i brevet er tilfelle, sier kommunalsjef for Helse- og omsorg i Lenvik, Helen Marie Henriksen.

2. juni skal BUP og kommunen ha et oppklaringsmøte.