Får ikke skutt gaupa i nord

Hvorfor er søringene så mye flinkere?

Gaupe
Foto: Namskogan Familiepark

Så langt i vinter er det ikke felt noen gauper i Troms og Finnmark. Dette til tross for en fellingstillatelse på åtte dyr.

I Hedmark ble det derimot skutt syv gauper allerede den første dagen i jaktsesongen forteller, Halvor Sveen.

Sveens eget jaktlag teller rundt ti personer, men andre jaktlag teller opp i mot femti.

Han forteller om en godt organisert gaupejakt i Hedmark, hvor kvota gjør at gaupejakta får et konkurransepreg.

- Det viktige med gaupejakt er å lokalisere dyret, og det gjør vi gjerne noen dager før jakta starter. Deretter sirkler vi inn dyret og setter ut poster og bruker hunder eller folk som går på sporet og skremmer den frem.

Ikke mulig i nord

Bjørn Malin i Norges Jeger- og Fiskerforbund i Finnmark, mener det ville vært vanskelig å samle og organisere såpass store jaktlag i Finnmark.

I tillegg til at det ikke har vært noen tradisjon for gaupejakt her, er det et vanskelig rovdyr å jakte på.

- Det er et utrolig krevende dyr å jakte på, gaupa er sky og vanskelig å komme inn på. Det tror jeg er den største årsaken til at det ikke drives mer gaupejakt.

Problem for reindriften

Gaupa er et stort problem i Finnmark, ifølge reindriftssame Knut Magga fra sør-varanger. Han er fortvilet over at det i de siste årene har blitt skutt så lite gaupe.

Han mener problemet ikke bare ligger i Norge, men at det er et like stort problem i Nord-Finland.

- Bestanden bare øker og øker, og det blir helt uholdbare forhold.

Selv føler Magga at det er lite de kan gjøre, og mener det må være opp til fylkesmannen å ordne opp i gaupebestanden.

- Rovdyr har vært fredet så lenge at folk har mistet jaktkunnskapene.

- Jakta er ulovlig

Roviltkontakt, Magne Klingsheim fra Naturvernforbundet i Finnmark har ikke noe problem at det ikke drives gaupe-jakt.

Han har sendt klage til direktoratet for naturforvaltning, der han mener at jakta i utgangspunktet er ulovlig.

- Stortinget har vedtatt at det skal være minst ti familiegrupper av gaupe i Troms og Finnmark for å åpne for jakt, og det har men brutt nå.

Klingsheim frykter nå for gaupebestandens overleveslmuligheter i Nord-Norge.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med programleder Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med programleder Gunnar Grindstein