Hopp til innhold

Får ikke PST til å avkrefte mistanker mot finnmarkingene

Stortingsrepresentant Kåre Simensen er kraftig provosert av uttalelser om at finnmarkinger er illojale og russiskvennlige. Politiets sikkerhetstjeneste vil verken bekrefte eller avkrefte påstandene.

Kåre Simensen (Ap)

FÅR IKKE AVKLARING: Stortingsrepresentant Kåre Simensen mener finnmarkingene er stemplet som illojale, men PST vil ikke avkrefte påstandene om at en del mennesker i fylket har for tette bånd til Russland.

Foto: Finnmark fylkeskommune/Åserud

Journalist Kjetil Stormark bygde på anonyme kilder da han hevdet at norske myndigheter er bekymret for at en del finnmarkinger har en lojalitet til Russland, og at sentrale personer i fylket nekter å samarbeide med PST.

Kåre Simensen (Ap) i forsvars- og utenrikskomiteen på Stortinget reagerer kraftig.

– Jeg synes han stempler oss finnmarkinger som uansvarlige. Spesielt i den tiden vi lever i i dag, er dette det vi trenger minst av alt. Han mistenkeliggjør en hel befolkning, og det provoserer meg voldsomt.

– Han sier at det gjelder noen, ikke alle. Er det ikke greit at han sier ifra hvis kilder i hemmelige tjenester mener det er et problem?

– Jeg syns ikke det er greit. Her synes jeg PST-sjefen skal gå ut og avklare situasjonen. Hvis man hele tida skal henvise til anonyme kilder, blir det litt for lettvint, sier Simensen.

– Hvordan tror du russisk etterretning operer overfor folk i Finnmark?

– Det vet jeg ingen ting om. Vi skal ikke være naive heller, men samtidig skal vi ikke bli stemplet som uansvarlige, slik han gjør i dette tilfellet.

Vil ikke kommentere

Men Simensen blir ikke hørt når han ønsker at PST skal ta avstand ra påstandene.

«Opplysningene til Stormark om hvorvidt innbyggere i Finnmark er mer lojale overfor Russland enn Norge ønsker ikke PST å kommentere,» skriver seniorrådgiver i PST Martin Bernsen i en e-post til NRK. Han beskriver det generelle trusselbildet slik:

«Etterretningsvirksomheten mot Norge er høy, og utføres av en rekke land. I årets trusselvurdering trekker vi frem Russland som et land med intensjon om og kapasitet til å utøve spionasje mot Norge.»

Solide folk

Sør-Varangers ordfører Rune Rafaelsen tar påstandene fra Stormark med stoisk ro.

– Jeg oppfatter befolkningen her som fullstendig lojal. Men Norge er et fritt land, folk får mene hva de vil.

Rune Rafaelsen

– Folk i Finnmark er utrolig flotte og patriotiske, mener Rune Rafaelsen, ordfører i Sør-Varanger.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Rafaelsen mener grenseboernes gode forhold til Russland er uproblematisk.

– Folk hadde et følelsesmessig forhold til frigjøringa og Russlands ofre. Men det betyr ikke at de er usikre på hvor de hører hjemme nasjonalt.

Rafelsen har bodd i grensekommunen hele livet, og har samarbeidet med Russland i 30 år.

– Det er mulig det er meg Stormark snakker om, men jeg føler meg trygg på det jeg gjør og har ingen ting å skjemmes over. Jeg tror det er viktig med et godt naboskap, og jeg ser på Russland som en partner i nord. Men det er en stormakt, og det er klart det er krevende for et lite land. Derfor er det så viktig at vi er allierte i Nato.

Nyheter fra Troms og Finnmark