Hopp til innhold

Har brukt halvannet år på å etterforske lakserømming

Politiet har brukt halvannet år på å etterforske en lakserømming, der oppdrettsselskapet selv har innrømmet å stå bak.

Laks rømt

Mange private fiskere fikk seg oppdrettslaks i fjor vår da det ble oppdaget tusenvis av rømt oppdrettslaks i Altafjorden. Fortsatt vet ikke politiet hvilken lakseoppdretter som står bak rømmingen.

Foto: Kai-Erik Bull

Tor Erland Nilsen

Tor Erland Nilsen i Alta laksefiskeri interessentskap synes det er skremmende at politiet ikke prioriterer miljøkriminalitet bedre.

Foto: Kai-Erik Bull/NRK

– Jeg er jo litt skremt over tidsbruken. Det er jo slik at det er jo bare tre aktører i Alta, og det burde ha vært satt inn store ressurser når man har en slik rømming. Det representerer jo en alvorlig miljøkriminalitet. Det burde vært prioritert mye høyere, sier daglig leder i Alta laksefiskeri interessentskap, Tor Erland Nilsen, til NRK.

Politiet i Vest-Finnmark har brukt halvannet år på å etterforske saken der hele 15.000 laks rømte innerst i Altafjorden i april i fjor.

Det tok blant annet ni måneder før politiet kontaktet oppdrettsselskapet Grieg Seafood, som har innrømmet at de trolig er synderen. Det var Altaposten som omtalte saken først.

– Klar mistanke mot Grieg

Etter lakserømmingen i Altafjorden i fjor var det ingen som ville ta på seg ansvaret for rømmingen. Men etter hvert fikk man en klar indikasjon på hvem som stod bak, sier regiondirektør i fiskeridirektoratet Hermod Larsen.

– Det som skjedde var at det kom meldinger om mye laks i Kåfjord. Vi sendte folk, det ble tatt DNA-prøver av laksen, og våre sterke indikasjoner gikk på at laksen tilhørte Grieg Seafood, sier Larsen.

Fiskeridirektoratet mente saken var så grov at den ble politianmeldt. Men der stoppet prosessen opp. På et tidspunkt vurderte Reinpolitiet, som var satt til å etterforske lakserømmingen, å henlegge saken.

Oppdrettsselskapet Grieg Seafood ble ikke kontaktet i saken før det hadde gått hele ni måneder.

Innrømmer for lang tidsbruk

Thomas Darell

Fungerende politimester Thomas Darell.

Foto: Farid Ighoubah/NRK

Fungerende politimester i Vestfinnmark politidistrikt, Thomas Darell, innrømmer at saken har tatt for lang tid.

– Det var ikke noen som savnet laks av de aktørene som var i Altafjorden, og vi måtte da bruke tid til å analysere DNA på funnene opp mot de andre plassene hvor det er laks for å se om vi kunne finne en kilde til laksen, forklarer Darell.

– Når det er sagt så er det viktig å si at vi har nok brukt for lang tid samlet, men det har vært analyser som har vært hos eksterne som har tatt for lang tid å få gjennomført, fortsetter han.

Mistenkte seg selv

Like etter rømmingen uttalte administrerende direktør Morten Vike i Grieg Seafood til Altaposten at rømmingen trolig kom fra dem selv. Men politiet er ikke enig i at Grieg har innrømmet lakserømmingen.

– I Griegs interne granskingsrapport, som vi har fått tilgang på, så har dem konkludert at dem ikke kan si at det er laks fra deres anlegg som er i sjøen, sier politimester Darell.

– Kan man ikke innkalle til uformelle intervjuer eller slå en telefon for å høre om noen vil tilstå i saken?

– Det gjør jo det, men det blir et spørsmål om etterforskningstaktikk. I dette tilfellet valgte vi å få på plass mest mulig faktum omkring forholdet før vi anla Grieg et besøk, svarer Darell.

Frykter for signaleffekten

Tor Erland Nilsen hos Alta laksefiskeri interessentskap frykter konsekvensene av at lakserømninger ikke blir prioritert hos politiet.

– For oppdrettsgigantene virker det som om dem kan gjøre som dem vil, sier Nilsen.

Fortsatt vet man ikke hva som gikk galt, og saken er fortsatt ikke ferdig etterforsket av politiet.

– Hadde dem prioritert saken kjapt og fått en tidlig avklaring, så er det klart at når synderen blir tatt, så har det en signaleffekt som er utrolig viktig. Da vil jo synderen og hele næringen skjerpe seg. Jeg tror ikke noen av oppdretterne er tjent med et renommé som de får etter dette, sier Nilsen.

I høst skjedde det en ny lakserømming i Vest-Finnmark, hvor 15.000 laks forsvant fra et anlegg i Øksfjorden i Loppa kommune. Denne gangen har Grieg Seafood innrømmet at det var deres laks som forsvant.

Oppdrettslaksen er observert helt innerst i Altafjorden, og etter hvert ble det tillatt med garnfiske og not i munningen av Altaelva.