Får ikke lage skuterløyper

Fylkesmannen mener det var feil av Tromsø kommune å gi Tour in Lyngenalps dispensasjon fra loven for å bruke snøskuter til å kjøre opp løyper til hunde- og reinkjøring. Dem vurderer å oppheve vedtaket. Fylkesmannen mener kommunen har tolket motorferdselloven feil, og det blir nå opp til Miljødirektoratet å ta den endelige beslutninga.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med programleder Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med programleder Gunnar Grindstein