Får ikke hekke i fred: – Reir fjernes og måseunger slås ihjel

Måsene hekker, og det skaper konflikt. Naturvernere har fått en rekke bekymringsmeldinger om at folk går løs på måsene.

Måse på Arna stasjon

IKKE FRED Å FÅ: Måsen hekker, og det faller ikke i god jord blant folk.

Foto: Alrik Velsvik / NRK

– Med tanke på måser, er det en del konflikter. Her på kontoret mottar vi ganske mye henvendelser for tiden fra bekymrede folk som ser at det skjer en del ulovligheter, spesielt overfor fiskemåser som hekker på tak, sier Martin Eggen, naturvernrådgiver ved Norsk Ornitologisk Forening.

Nå er hekkesesongen i gang, også i nord. Folk melder om at det fjernes reir og egg. Av og til blir unger slått ihjel.

– Det er ulovlig, understreker Eggen.

– Reir, egg, unger er fredet i hekketiden, såfremt det ikke står noe annet gjennom spesielle bestemmelser, sier han.

Bekymrede støttespillere

Bekymringsmeldingene kommer oftest fra folk som bor i borettslag og private hus, blant annet i Tromsø. Men foreningen sier at det også syndes på næringstomter og innen industrien.

Eggen viser til Naturmangfoldloven § 15 som forbyr å påføre unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo og hi. I tillegg til å beskytte voksne fugler og deres unger innebærer bestemmelsen at det er forbudt å skade eller ødelegge reir og egg.

At måsene er upopulær blant enkelte folk har ikke noe å si. Og måsene har også mange støttespillere:

– Jeg vet ikke hvor upopulær måsa egentlig er. Vi får mange henvendelser fra folk som ønsker å ta vare på måsene, og som vet at bestandene går tilbake og at det er viktig at de nå får en god hekkesesong, sier Eggen.

Prøver på nytt

Det er mulig å gjøre forebyggende tiltak før hekkesesongen, som for eksempel fysiske avsperringer, dersom man for eksempel ikke ønsker å ha måser på hustaket. Men som sagt: Før hekkesesongen.

Eggen mener vi skal glede oss, ikke la oss irritere, over hekkingen:

– Nå er rådet å la måsene være i fred. Da går hekkingen fortere. Får de ruget noen uker så klekkes ungene, og så er det noen uker med unger. Deretter er sesongen ferdig, sier han.

– Dersom man begynner å styre for mye med måsene, så prøver de på nytt og på nytt, og så forlenges sesongen. Om man ikke ønsker dem for lenge rundt seg, vil jeg anbefale å følge lovverket og la måsene få fred, sier Eggen.

Man kan søke kommunen om fjerning av reir etter skadefellingsforskriften. Det skal mye til for at en slik søknad skal innvilges, kravet til ulemper og at forebyggende tiltak er prøvd ut er stort, opplyser Norsk Ornitologisk Forening.