Får fullføre påbegynt utdanning

Videregående skoler i Troms får nå en storm av søkere som tidligere har sluttet i utdanningsløpet. Årsaken er at fylket som første i landet åpner for at de som har fullført førsteåret, får gjenoppta utdanningen der de sluttet. – Det gjør vi fordi søkertallet til skolene har gått ned med 1000 søkere de siste fem årene, og det har blitt flere ledige plasser, sier fylkesråd for utdanning, Roar Sollied: