Hopp til innhold

Får forske på levende snøkrabbe

For første gang har forskere fått tillatelse til å holde snøkrabbe i fangenskap for å forske på dem.

snøkrabbe

Det er viktig å gjennomføre kontrollerte forsøk for å få gode forskningsresultater.

Foto: Lidunn Mosaker Boge, Nofima

Onsdag fikk forskningsinstituttet Nofima i Tromsø den første forsendelsen med snøkrabbe som skal brukes til forskningsformål.

Går vel fort

Det norske fisket av snøkrabbe har økt kraftig de siste årene.

– Vi kan vel si at utviklingen går vel fort, fordi vi ennå ikke vet så mye om denne arten, sier forskningsleder Ragnhild Dragøy Whitaker ved Nofima i Tromsø til NRK.

– Nå må vi skaffe oss kunnskap om hvordan vi best kan fange snøkrabbe, hvilke agntyper som er best egnet, hvordan vi skal avlive krabben på humant vis, og en rekke andre spørsmål rundt denne relativt nye resursen.

Forskning på snøkrabbe

Forskerne ved Nofima i Tromsø har fått tillatelse til å holde levende snøkrabber i fangenskap for å forske på dem.

Foto: Marit Rein, Nofima

Store verdier

– Et viktig spørsmål er hvordan vi skal kunne holde fanget krabbe levende, og samtidig sørge for god dyrevelferd. Det som skjedde rundt kongekrabbefisket har lært oss mye, sier hun.

De første årene ble så godt som all kongekrabbe solgt ferdig prosessert. Det vil si at man slaktet krabben og solgte de spiselige delene.

Losser snøkrabber

Her losses levende snøkrabber fra båt ved kai i Tromsø.

Foto: Ragnhild Dragøy Whitaker, Nofima

Etter hvert er etterspørselen etter levende krabbe økt på eksportmarkedet, og forskerne venter den samme utviklingen når det gjelder snøkrabbe.

– Snøkrabben er svært sensitiv, og vi skal finne ut hvordan vi skal få den til å trives under transport. Den liker for eksempel å leve i svært kaldt vann. En skikkelig nordlending, sier forskningslederen.

Snøkrabbe

Snøkrabbe har et stort potensial som eksportvare. Nå skal forskerne i Tromsø studere arten for å få kunnskap som både kan gagne vitenskapen og næringsinteresser.

Foto: Marit Rein, Nofima

Viktig med kontrollerte forsøk

– At vi nå har fått tillatelse til å holde levende krabber, gjør det mye enklere å komme fram til holdbare resultater. Ved å ha krabbene i et kontrollert miljø, blir det mulig for oss å drive med målrettede og effektive forsøk, sier forskningsleder Ragnhild Dragøy Whitaker.

– Resultatene fra forsøkene vil gagne både forskningsmiljøet og snøkrabbeindustrien, og gi helt nye muligheter for utvikling av snøkrabbefiskeriet i Norge.