Hopp til innhold

Får E8-støtte: – En seier for lokaldemokratiet

Samferdselsdepartementet anbefaler at innsigelsene fra Statens vegvesen mot bygging av ny innfartsvei til Tromsø på østsida av Ramfjord, ikke blir tatt til følge.

E8

Slik er den østre traseen av E8 gjennom Ramfjord tenkt.

Foto: Statens vegvesen

Departementet følger dermed rådet fra flertallet i kommunestyret.

– Etter en helhetsvurdering med særlig henblikk på mulige fremtidige vegløsninger, og dialog med lokale myndigheter, så anbefaler Samferdselsdepartementet at Statens vegvesens innsigelse til østre alternativ ikke tas til følge, skriver statssekretær Bård Hoksrud.

Kommunaldepartementet skal nå snart avgjøre hvor veien skal bygges.

Byråd Britt Hege Alvarstein er glad for støtten fra Samferdselsdepartementet.

– Dette er en seier for lokaldemokratiet, sier hun.

I mars 2008 vedtok kommunestyret i Tromsø at ny E8 skal bygges på vestsida av Ramfjorden med ny bru over Ramfjorden. Men etter siste kommunevalg gikk et flertall i Tromsø kommunestyre inn for at veien skulle bygges på østsida av fjorden.

Statens vegvesen mener østre trasé blir dyrere og har vesentlig lavere samfunnsnytte enn vestre.