Rushfeldt om gruvetillatelse: – Tidenes julegave

Nussir får fortsatt lov til å lagre gruveavfall i nasjonal laksefjord, etter at Klima og miljødepartementet har behandlet klagen på vedtaket fra Miljødirektoratet. – Tidenes julegave til Kvalsund, sier Nussir-direktør.

Øystein Rushfeldt

FEIRER UTSLIPPSTILLATELSE: – Jeg tar vel en times pause og koser meg med en julekake, men det blir mye jobbing i romjula, sier Nussir ASA-direktør, Øystein Rushfeldt.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Klima- og miljødepartementet opprettholder Miljødirektoratets vedtak om å gi tillatelse etter forurensningsloven til gruvedrift i Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune og deponering av avgangsmasser i Repparfjorden, skriver departementet i en pressemelding.

Øystein Rushfeldt i Nussir mener det er en gledens dag.

– Jeg har vel alltid vært sterk i troen rundt dette prosjektet. Jeg har hele tiden har jeg hatt troen på at ting skal komme på plass, sier han.

Repparfjorden

I fire år har Nussir ASA ventet på en avklaring på om de får sjødeponi i Repparfjorden. I dag fikk Nussir et endelig vedtak fra Klima og miljødepartementet.

Foto: Allan Klo

Endelig vedtak

Etter at Miljødirektoratet ga tillatelse til gruvedriften ble vedtaket klaget inn til Klima- og miljødepartementet.

– Miljøvirkningene av gruvevirksomheten er grundig utredet. Det stilles svært strenge vilkår og det er miljømessig forsvarlig å gi tillatelse, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Det er Sametinget, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Norske Lakseelver som har klaget på Miljødirektoratets vedtak om å gi tillatelse etter forurensningsloven. De mener tillatelse ikke kan gis på bakgrunn av manglende kunnskap om miljøvirkningene.

Klima- og miljødepartementet mener klagene ikke gir grunnlag for å endre de vurderingene som tidligere er gjort, og opprettholder vedtaket. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre.

Beslutter bygging om et år

Rushfeldt er veldig klar på at det nå blir gruvedrift i Kvalsund. Han mener tillatelsen nå gir Nussir og Kvalsund en tydelig avklaring fra regjeringen.

– Prosjektet er ønsket lokalt og det er stadfestet på regjeringsnivå at Kvalsund kommune skal få det, sier han.

– Nå går vi over i en fase hvor vi skal fokusere på det som skal skje i Kvalsund. Detaljprosjektering, forberedelser med leverandører og ytterligere siste fase med undersøkelser før vi skal ta utbyggingsbeslutninger om et års tid, sier han.