Får avlinger ødelagt på grunn av den lange vinteren: – Vi får bare be til høyere makter

Bøndene i Troms og Finnmark har fått store deler av avlingene sine ødelagt i løpet av vinteren. Det betyr store økonomiske kostnader – og fare for altfor lite fôr til dyrene.

Traktor

Alt som ble sådd i fjor, må gjøres på nytt i år for mange av bøndene i Troms og Finnmark.

Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

Vi er halvveis inn i sommeren, men på flere gårdsbruk i Troms og Finnmark pågår vårarbeidet fortsatt. Grunnen er den lange vinteren i nord.

– Det blir ikke noe fritid mellom våronna og slåtta i år. Det blir bare jobb, det går i ett, sier bonde Geir Ove Mannsverk.

På grunn av den lange og kalde vinteren i nord, frostskader i jorda og sopp som har ødelagt gresset, må han, som mange andre, drive etterarbeid på gården sin i Alta i Finnmark.

– Vi har ikke sjans til å få samme avling på det som er pløyd opp og sådd på nytt. Det er kanskje en halv avling av det som vi ville fått normalt. I tillegg til er det dyrt å så og ordne opp alt på nytt igjen. I tillegg må vi kjøpe fôr på vinteren for å ha nok til dyrene.

Geir Ove Mannsverk

Bonde i Alta, Geir Ove Mannsverk har ikke gitt opp håpet om en bra avling enda.

Foto: JONAS LØKEN ESTENSTAD / NRK

En dårlig september

Selv om den lange vinteren har forverret situasjonen, kan problemet ha starta lenge før snøen la seg, ifølge Roar Haug, rådgiver i Finnmark Landbruksrådgiving.

– Det var en veldig kald september, og det er da gresset skal samle opp næring for å greie seg og ha noe å vegetere på om vinteren. Siden september var så dårlig, var det nesten ingen gjenvekst etter siste håslåtta. Da hadde det lite å gå på, sier han.

Roar Haug, Finnmark Landbruksrådgiving

Roar Haug i Finnmark Landbruksrådgivning.

Foto: JONAS LØKEN ESTENSTAD / NRK

Når bøndene taper avling, har de mulighet til å søke erstatning fra Landbruksdirektoratet. For å få det, må klima være årsaken til avlingssvikten. Men Mannsverk har ikke gitt opp enda, og håper at alt av ekstraarbeid som er lagt ned, ikke er forgjeves.

– Det er helt avhengig av at vi får en bra sommer med litt nedbør for å i det hele tatt klare å få veksten opp. Hvis vi ikke får god nedbør og bra vekstforhold, så kan arbeidet som er gjort, slå helt feil ut.

Griser

Dersom bøndene ikke får gode avlinger i år kan det gå utover mulighetene til å skaffe fôr til dyrene på gården.

Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

– Vi får be til høyere makter

Særlig for bønder i Tana og Alta er situasjonen utfordrende. Ifølge Lasse Johnsen i Alta Bondelag vil det bli vanskelig å finne fôr til dyrene.

Lasse Johnsen i Alta Bondelag

Lasse Johnsen i Alta Bondelag har kjøpt inn 3600 kilo med frø i år. Det er tre ganger så mye enn tidligere år.

Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

– Det blir mye mindre avlinger i år. Det blir i tillegg vanskelig å få tak i fôr når det blir sånn. Når det er mange som har overvintringsskader, så blir det heller ingen plass å få kjøpt det.

Likevel har han, i likhet med Mannsverk, ikke gitt opp håpet om en god avling helt enda.

– Vi får bare be til høyere makter om at det går bra. At vi får nok regn og nok varme til at det spirer og gror ordentlig og avlinga blir bra.

– Bønder blir jo ikke så lett fortvila, men nå er det litt fortvilet stemning. Vi må vel bare prøve å se lyst på det.