Får 30 nye politistillinger til Finnmark

Politimester Ellen Katrine Hætta får 317 millioner kroner og 30 nye stillinger til Finnmark i år.

Ellen Katrine Hætta

Politimester Ellen Katrine Hætta får 30 nye politistillinger å rutte med i 2017, men først må stillinger som følger med den nye politireformen besettes.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Jeg er veldig fornøyd med at vi er blitt hørt i forhold til antallet stillinger, sier politimester i Finnmark politidistrikt Ellen Katrine Hætta.

Hætta hadde bedt om å få styrket politidistriktet sitt med 36 nye stillinger i år.

– Vi har fått 30 nye årsverk fra juli med gradvis oppbygning ut året. Det er vi veldig fornøyd med, slår hun fast torsdag.

– Kan bli bedre kvalitet

I løpet av året skal det ansettes 655 nye politifolk i politidistriktene.

– Dette er en historisk oppbemanning av politiet, og det i en tid hvor styrkingen av antallet politifolk er særskilt viktig. Det er helt nødvendig at vi fortsetter å ansette flere slik at vi skal kunne innfri alle ambisjonene og forventningene i forhold til reformen, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård i en pressemelding torsdag.

Organiserig av politidistrikter, politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier det er en historisk oppbemanning av politiet i år.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

I fjor fikk Finnmark politidistrikt tildelt 11 nye stillinger, i motsetning til årets 30.

Politimesteren i fylket er ikke i tvil om at tildelingen vil gagne innbyggerne.

– Det betyr at befolkninga i Finnmark vil få like god kvalitet, og kanskje bedre kvalitet på sine tjenester i løpet av 2017, sier Hætta.

Hvor vil disse 30 stillingene bli plassert i fylket?

– Vi har hatt en intern arbeidsgruppe som har kommet med et forslag, men dette må vi drøfte med fagforeningene og så får vi se hvor det er behov for å ha de stillingene.

Det tar dermed enda noe tid før det er avgjort hvor de ulike årsverkene skal plasseres. Først må obligatoriske poster i den nye politireformen fylles.

– Det er en del sentrale funksjoner som skal besettes, for politireformen er en kvalitetsreform, så der er en del nye funksjoner som er kommet og som vi skal bekle i løpet av året, sier Hætta.

Fornøyd med budsjettet

Ellen Katrine Hætta

Politimester i Finnmark politidistrikt Ellen Katrine Hætta ba om 36 nye stillinger til Finnmark, og fikk tildelt 30. – Det er vi veldig fornøyd med, sier Hætta.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Til sammen får alle politidistriktene i Norge 11,9 milliarder kroner, hvor Oslo politidistrikt får mest med tildelte 2,8 milliarder kroner, og Finnmark får minst med 317 721 000 kroner.

Politimester Hætta sier dette skal holde for å få til en god politidekning i Finnmark.

– Foreløpig ser det ganske bra ut, og slik budsjettet ligger an nå ser det ut til at vi skal klare å lage et godt politiprodukt for befolkninga i Finnmark.

Øker bemanninga i hele landet

Totalt er politiet tildelt drøye 17 milliarder kroner i budsjett for 2017, hvor et av hovedmålene er å øke bemanninga i politidistriktene.

Dette gjøres blant annet med å øke driftsinntekter til politidistriktene.

– Dette er viktig for at vi skal kunne levere gode publikumstjenester i parallell med gjennomføring av nærpolitireformen, kommenterer Humlegård på politiets nettsider.

Tildelte politiårsverk 2013-2017

2013

2014

2015

2016

2017

Oslo

77

74

84

87

15

Øst

58

62

35

23

33

Innlandet

25

16

26

27

41

Sør-Øst

37

29

32

16

20

Agder

10

9

16

20

22

Sør-Vest

38

42

37

33

42

Vest

33

34

34

37

19

Møre og Romsdal

17

24

18

17

30

Trøndelag

25

23

19

28

34

Nordland

15

14

20

16

19

Troms

5

7

7

20

29

Finnmark

10

0

4

11

30

Sum politidistrikt

350

334

332

335

334

KRIPOS

6

Politihøgskolen

0

Økokrim

10

Utrykningspolitiet

0

PFT

0

PIT

0

Politiets Utlendingsenhet

0

Nasjonalt ID-senter

0

Politidirektoratet

0

Totalt (ekskludert PST/ DSE)

350