Fant 1200 pukkellaks i elv i Finnmark

– Det var et trist syn, sier Kjell Odin Larsen som dykket i Komagelva sist fredag.

Kjell Odin

– Jeg ble veldig overrasket. Jeg har aldri sett så mange pukkellaks i Komagelva, sier Kjell Odin.

Foto: Fred Magne Heikkilæ

Pukkellaksen er mer utbredt enn det forskerne visste, og denne sommeren har det kommet inn mange rapporter om fisken i norske elver. Kjell Odin Larsen har drevet med drivtelling av laks i Komagelva siden 2006, men han har aldri sett så mange pukkellaks som i år.

– Det var et bedrøvelig syn når jeg dykket. Jo lenger ned jeg kom i elva, jo flere pukkellaks var det, sier han.

Han anslår at det var omtrent 1200 pukkellaks bare på den siste kilometeren.

– På en strekning på omtrent 200–300 meter var det umulig å telle. Jeg så nesten 500 laks, og fant ut at en av fem var vanlig laks, resten pukkellaks, sier han.

Svartelistet

Pukkellaksen er svartelistet fordi man frykter at den kan fortrenge den naturlige villaksen i elvene. Men foreløpig vet man ikke helt hvorfor den er så farlig.

Torbjørn Forseth

–Nå har vi passert registrering av pukkellaks for over 120 vassdrag, sier Torbjørn Forseth i NINA.

Foto: Anne Olga Syverhuset

– Vi ønsker ikke at denne fisken skal etablere seg i norske vassdrag. Den kan konkurrere og skape problemer for laksen vi har i elevene, sier seniorrådgiver Torbjørn Forseth i institutt for naturforskning (NINA).

Han kan fortelle at NINA har fått inn mange meldinger om pukkellaks de siste tre ukene, og at elvene i Finnmark er særlig utsatt.

– Finnmark har hatt flere runder med store mengder med pukkellaks, men i år ser det ut til at pukkellaksen etablerer seg lettere enn tidligere år.

Og at dykkeren Kjell Odin kan rapportere om 1200 pukkellaks i Komagelva bekymrer Forseth.

– Det er klart at vi ikke ønsker en helt ny fiskeart i vårt system, sier han.

Pukkellaks

Pukkellaksen, spesielt hannene, får i gytetiden en karakteristisk pukkel på fremre del av ryggen.

Foto: Eva B. Thorstad / NINA

Kom fra Russland

Pukkellaksen spredde seg til nordnorske elver etter store utsettinger av arten i Russland fra slutten av 50-tallet og med ujevne mellomrom frem til 2001. Dykker Kjell Odin Larsen er selv en ivrig fisker, og sier det ikke går an å sammenlikne Russland med Norge.

– I Russland har de ikke funnet noen negative konsekvenser av pukkellaksen, men det er jo forskjell på russiske elver og Komagelva. Vi har en laksebestand som fortsatt er usikker, sier han.

Kjell Odin og Fred Magne

Kjell Odin Larsen får hjelp fra Fred Magne Heikkilæ når han dykker i Komagelva.

Foto: Privat

Forseth i NINA sier de enda ikke vet om pukkellaksen vil formere seg på samme måte som i russiske elver, men mener det er viktig å være føre var.

– Vi ønsker ikke at pukkellaksen skal etablere seg i norske elver. Vi må tenke at en ny fiskeart kan ha store negative konsekvenser, sier han.

Derfor jobber de nå tett opp mot Fylkesmannen i Finnmark og Miljødirektoratet for å finne en løsning på problemet.