Familie gått i skjul - skulle tvangsutsendes

En angolansk familie på fem som skulle tvangsutsendes fra Borkenes mandag, har gått i skjul.

Sefora Matubanzulu og Anne Semb

Moren i familien Sefora Matubanzulu og Anne Semb i aksjonsgruppen for familien.

Foto: Martin Mortensen / NRK

Det sier Anne Semb i aksjonsgruppa til Harstad Tidende som omtalte saken først.

– De er et sted der de er i trygghet, sier Semb til avisa.

De tre barna på tre, sju og åtte år har bodd i Norge hele sitt liv. Ordfører i Kvæfjord, Torbjørn Larsen, støtter familien.

– De ser vel på dette som deres eneste mulighet. Det er nok forferdelig håpløst å skulle bli sendt ut til noe de ikke kjenner, spesielt når to av barna har sykdommer. Det er tydelig her at barnets beste ikke blir vektlagt over innvandringsregulerende hensyn. Det synes jeg er galt, sier Larsen til NRK.

Mandag kom politiet til Borkenes mottak hvor familien Mbunga bor for å sende dem ut fra landet til Kongo. Utsendelsen ble ikke iverksatt, for faren Francisco var på Harstad sykehus med sønnen på tre år. Sønnen har ifølge Harstad Tidende anemi, og bruker medisiner hver dag og trenger regelmessig legehjelp.

– Dette er ikke barnets beste

I UNEs sakspapirer om familien Mbunga står det at det foreligger sterke menneskelige hensyn som tilsier at familien bør få bli.

«Hensynet til de to eldste barna veier tungt, og det legges til grunn at det er til barnas beste at familien samlet innvilges oppholdstillatelse i Norge».

Brevet fra UNE konkluderer likevel med utsendelse hvor innvandringsregulerende hensyn må være avgjørende i saken.

– De menneskelige hensynene og barnets beste bør veie tyngre enn som så. Det sier behandlingen som ble gjort i 2012, der det kom ut en stortingsmelding om barn på flukt. Der presiserte de at innvandringsregulerende hensyn i noen tilfeller ikke kunne veie tyngre enn barnets beste, sier ordfører Torbjørn Larsen.

Han mener klart at dette er et slikt tilfelle.

– Her er det tre barn som er født og oppvokst i Norge. Da kan det ikke være barnets beste å bli sendt til Kongo, sier Larsen til NRK.

Torbjørn Larsen

Ordfører i Kvæfjord, Torbjørn Larsen, synes ikke barnets beste blir tatt hensyn til i denne saken.

Foto: Martin Mortensen / NRK

– Risikerer bot eller fengsel i tre år

NRK har vært i kontakt med Midtre Hålogaland politidistrikt som ikke kan kommentere hva de gjør med familien som har gått i skjul. De henviser videre til Politiets utlendingsenhet (PU) som er deres oppdragsgiver i slike saker.

– Alle som får endelig avslag på asylsøknaden sin plikter å reise til hjemlandet på egen hånd innen en gitt frist. Personer eller familier som ikke reiser hjem på egen hånd vet at politiet vil pågripe dem før eller siden, slik at de blir uttransportert til hjemlandet eller landet hvor de har lovlig opphold, sier Tuva Otterlei Blikom som er kommunikasjonsrådgiver i PU.

De kan ikke kommentere enkeltsaker, men svarer på generelt grunnlag. Otterlei Blikom opplyser at det kan medføre bot eller fengsel i tre år for den som forsettlig hjelper en utlending til ulovlig opphold i Norge.

– I tillegg kan det få konsekvenser for personen eller personene som skal ut. Å leve skjult i Norge er ikke en god situasjon for en familie, og i en slik tilværelse har man få eller ingen rettigheter, sier Tuva Otterlei Blikom.

– Vil bli uttransportert når de dukker opp igjen

Kommunikasjonsrådgiveren i PU legger til at deres erfaring er at de fleste ikke ønsker å holde seg skjult over en lengre periode.

– Dersom det ikke skjer noe nytt i saken som tilsier at de får opphold, vil en person eller familie som har gått i skjul bli uttransportert når de enten dukker opp igjen eller blir funnet.

PU forholder seg til de vedtakene som UDI og UNE fatter, og de har en tett dialog med UNE i alle saker.

– Det beste er om personer som oppholder seg ulovlig i Norge reiser hjem på egen hånd slik at de slipper å ha livet på vent her, sier Tuva Otterlei Blikom til NRK.

– Jobber politisk for å hindre utsending

I september ble en familie på fem, hvor det eldste barnet var 16 år hentet av politiet på Borkenes mottak for å bli sendt til Nigeria. Familien sendes ut av landet fordi de har fått avslag på asylsøknaden sin.

Ordføreren er uenig også i denne saken.

– De har ingen tilknytning til Nigeria. De blir kun sendt dit fordi moren opprinnelig kommer der fra, men ingen av barnene er født der. Alle var godt integrert og en del av samfunnet her. Det er nesten soleklart hva som er barnets beste, sier Larsen.

Han jobber nå politisk for å hindre en ny utsending.

– Vi sender dette ut politisk. Jeg har sendt et brev til justisministeren, som vi hadde oppe i formannskapet mandag. Et enstemmig formannskap støtter opp om det som er skrevet, det betyr alle partiene i Kvæfjord, sier ordfører Torbjørn Larsen.