Hopp til innhold

– Massetesting vil gi mange falske positive svar i områder med lite smitte

Smittevernlege frykter at storstilt testing av alle med symptomer, vil føre til unødvendig isolasjon og karantene for flere tusen personer. Helsedirektoratet er enig i at man må unngå testing av folk som har liten sannsynlighet for å være smittet.

Skal teste flere

Senja kommune skal ha kapasitet til å teste inntil 750 innbyggere ukentlig. Steinar Konradsen er smittevernoverlege.

Foto: Linda Pedersen / NRK

Helsedirektoratet har gitt beskjed om at kommunene skal planlegge for å kunne teste fem prosent av befolkningen ukentlig. I Senja vil det si at kommunen skal ha kapasitet til å teste 750 personer i uka.

Men i Senja, og store deler av Nord-Norge, er det nesten ingen koronasmitte i befolkningen. Det kan gi store feilmarginer når det nå skal tas flere prøver.

– Om vi tester 750 personer med forkjølelsessymptomer vil vi få 44 positive tester. Syv vil være sanne positive, mens 37 vil være falske positive. Med andre ord vil 37 personer hver uke få beskjed om at de har koronavirus uten at de faktisk har det, forklarer smittevernoverlege Steinar Konradsen.

Alle som har symptomer på covid-19 skal testes så raskt som mulig. Dette presenterte helseminister Bent Høie på pressekonferansen onsdag.

Målet er at smittesporingen skal bli mer effektiv og at det blir mindre behov for strenge smittebegrensende tiltak.

Folkehelseinstituttet anslår i sin siste risikovurdering at 46.500 personer er smittet i Norge. Det vil si 0,86 prosent av befolkningen. Det er i tillegg høyst sannsynlig mange færre smittede i nord.

Også i andre deler av landet er utbredelsen av viruset lav. Og jo lavere dette tallet er, dess flere kommer til å få falske positive svar når de tester seg.

Les hvorfor her:

– Så selv om testen er 98 prosent sikker, vil vi få like mange falske positive tester som ekte positive tester, sier Konradsen.

Alle som testes for koronasmitte, skal isoleres. Dersom det blir påvist smitte, skal også nærkontakter og familie i karantene.

– Dette vil i verste fall bety at flere tusen mennesker blir satt i unødvendig isolasjon og karantene, sier Konradsen.

Mange falske svar

Smittevernoverlegen i Senja etterlyser en diskusjon rundt hva som blir konsekvensene med å starte en storstilt testing av befolkningen.

– Alle som får beskjed om at de har koronavirus, skal i isolasjon. Alle deres nærkontakter og familie skal i karantene. Dette får konsekvenser for den enkeltes mentale helse, for mange vil bli bekymret over å få høre at de har koronavirus. Men også for næringslivet og samfunnet får dette betydning.

Konradsen viser til at det spesielt blant de eldre og de som er i risikogruppen, er mange som blir redde om de får høre at de er smittet. De fleste har fått med seg at det kan gå fem til sju dager fra pasienten blir syk og til mer alvorlig sykdom inntreffer.

– For mange vil det bli noen dager som kan bli tøffe. Men kanskje er dette prisen vi må betale for å ha effektive smitteverntiltak, sier han, og føyer til at det har vært lite debatt rundt akkurat dette.

– Burde det bli ulike testkriterier i sør og nord?

– Det skal jeg ikke mene så mye om. Men det er viktig at det ikke tas test ved lav sannsynlighet for sykdom. Forkjølelsessymptomer som rennende nese og sår halse er ikke symptomer på covid-19. Om man tester ved slike forkjølelsessymptomer vil man risikere at man får 4-5 falske positive for hver sanne positive test.sier Konradsen.

Koronatest

Alle som har symptomer på covid-19 skal testes så raskt som mulig. Dette presenterte helseminister Bent Høie på pressekonferansen onsdag.

Foto: Charlie Riedel / Charlie Riedel

God kapasitet viktig

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier det vil variere fra kommune til kommune i hvor stor grad testing utføres. Akkurat nå er det ikke behov for å teste så mange som fem prosent av befolkningen i uka.

– Det viktigste er at kapasiteten er god slik at alle kommuner kan teste personer ved covid-19-symptomer, også hvis det skulle komme et lokalt utbrudd med mange syke.

Espen Rostrup Nakstad

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier det nå ikke er behov for å teste fem prosent av befolkningen i uka.

Foto: NRK

– I hvilken grad har man diskutert konsekvensene ved at mange vil kunne få et falskt positivt prøvesvar?

– Den testen som benyttes i dag, har meget høy sensitivitet og spesifisitet. Det betyr at den er godt egnet til å avdekke sykdom hvis man er syk, og den er til å stole på hvis koronavirus ikke påvises, sier han.

– Bør teste som før

Smittevernlegen i Senja mener man skal være forsiktige med å teste mange med uspesifikke symptomer og de med lav risiko for sykdom. Nettopp fordi man da vil finne mange som da ikke er syke, men får positiv test.

– Det er viktig å teste de som har stått på lista til nå. Det vil si helsepersonell, beboere på sykehjem, eldre og de i risikogrupper. Så kan man diskutere om det er nødvendig å teste barnehagebarn og ansatte, der faren for alvorlig sykdom er meget lav.

Konradsen sier det er viktig at de som har symptomer, venter i noen dager før de lar seg teste. Faren for falske negative koronasvar er større om de tester seg tidlig i forløpet.

Nakstad er enig i at risikoen for faktisk smitte må vurderes i hvert enkelt tilfelle, slik at man unngår å teste de som har liten sannsynlighet for å være smittet.

– Hvis man ikke har vært i kontakt med noen som man vet er smitta eller har vært på reise, eller bor i et område med lite smitte, må man vurdere om man skal teste vedkommende. Men får man kraftig tørrhoste og mister smaks- og luktesansen, er det mest sannsynlig noe annet enn en vanlig forkjølelse man har, sier han.

I Senja kommune har det vært 16 koronasmitta personer. 15 av disse er nå friskmeldte. En person er innlagt på Universitetssykehuset Nord-Norge.