Fagforeningsleder: – Ledelsen brukte frykt og trakassering som styringsredskap

Kritikken og påstandene mot NAV-direktøren i Troms fortsatte i tingretten i dag.

Nord-Troms tingrett

Tvistesaken mellom NAV Troms og en tidligere ansatt fortsatte i Nord-Troms tingrett i dag. Det kom fram flere anklager mot fylkesdirektøren, som er beskyldt for å trakassere ansatte.

– De første signalene vi fikk fra våre medlemmer da Stein Rudaa ble ansatt som fylkesdirektør i Troms var positive.

Det sa leder for fagforeningen Akademikerne i NAV, Stein-Arne Hammersland, da han vitnet i Nord-Troms tingrett i dag.

Så ble det annerledes

– Men problemene kom etter hvert. Hele situasjonen ved fylkeskontoret ble illevarslende, sa Hammersland.

– Ansatte meldte fra om trakassering og vanskelige arbeidsforhold. Det hele var ille, og jeg reiste flere ganger til Tromsø for å ha møter med de ansatte.

Hammersland fortalte videre at det var ingen av de ansatte som ville stå fram og fortelle offentlig hva de hadde opplevd.

Preget av angst

– Jeg hadde møter med godt voksne NAV-ansatte som satt der med tårer i øynene. Møtene måtte vi holde på steder der de trodde at ledelsen ikke ville se det, for eksempel på kafeer, sa Stein-Arne Hammersland i sitt vitneprov.

– Alle fortalte samme historien, historien om en ledelse som brukte trakassering og frykt som styringsredskap. Jeg har vært tillitsvalgt i 20 år, men aldri opplevd noe lignende noen andre steder, sa Hammersland.

– Mine medlemmer fortalte om utfrysing, usynliggjøring og tap av arbeidsoppgaver.

Vil ikke oppgi navn

Sverdrup og Steenwig

Statens prosessfullmektig, advokat Elisabeth Stenwig, ville ha navnene på dem som mener seg utsatt for trakassering av NAV-direktøren.

Foto: Jan Riise Pedersen / NRK

Statens prosessfullmektig, advokat Elisabeth Stenwig, ville vite navnene på de ansatte som Hammersland hadde snakket med.

– Jeg kan opplyse navnene, men jeg vil ikke gjøre det. Årsaken til det, er at de det gjelder er livredde for flere represalier fra direktørens side, svarte Hammersland.

– Dette høres ut som svært alvorlige saker. Er Arbeidstilsynet kontaktet, ville advokat Stenwig vite.

– Ja, i forbindelse med en arbeidsmiljøundersøkelse, som de ansatte ikke har fått innsyn i.

Undersøkelsen

– Arbeidsmiljøkartlegginga som ble foretatt, viste at direktør Stein Rudaa hadde noen utfordringer å ta fatt i. Det gikk på hans lederstil og hans måte å omgås folk på. Han hadde en lederstil som ikke var bra.

Gunvor Sverdrup

Seniorrådgiver Gunvor Sverdrup mener at konflikten skyldes at flere i ledelsen ved kontoret i Tromsø behandler medarbeiderne på en uheldig måte.

Foto: Jan Riise Pedersen / NRK

Det fortalte seniorrådgiver Gunvor Sverdrup i Nord-Troms tingrett i dag. Det er hun som var saksbehandler i Arbeid -og velferdsdirektoratet for varslingssaka fra Natalia Olsen i NAV Troms.

– Var det flere i ledergruppa ved NAV Troms som kan ha vært årsak til et dårlig arbeidsmiljø, spurte advokat Elisabeth Stenwig fra Regjeringsadvokaten.

– Ja, jeg hadde inntrykk av at det kunne være flere av lederne ved NAV Troms som hadde en uheldig måte i behandle sine medarbeidere på, sa Sverdrup.

– Hva med påstandene om mobbing og trakassering?

– Vi har spurt fylkesdirektør Rudaa om dette. Så lenge vi ikke kan få konkrete eksempler på bordet, er det vanskelig å forfølge dette, sa Gunvor Sverdrup.

– Du har sagt at denne varslingssaka grunner seg i en konflikt ved NAV Troms. Mener du fortsatt det, spurte Natalia Olsens advokat Kari Breirem.

– Ja, jeg mener at dette egentlig handler om en konflikt på ledernivå i NAV Troms. Det dreier seg ikke om gjengjeldelse mot Natalia Olsen som varsler, sa Sverdrup.

– Jeg måtte reagere

Birgitte Hartvigsen var tidligere avdelingsdirektør i NAV-Troms. Hun og en annen leder sendte i 2012 et varsel til Arbeids- og velferdsdirektoratet om det de mente var en helseskadelig lederstil ved kontoret.

– Jeg kunne ikke sitte rolig å se på hvordan direktøren trakasserte ansatte som jeg hadde ansvar for, sa hun i sitt vitneprov onsdag.

– Hold kjeft og gå ut

Christin Reinholdsen var administrasjonssjef og personalsjef ved NAV Troms. Sjefen hennes var Stein Rudaa.

– Hele denne saka vekker et ubehag hos meg. Jeg har nå forlatt stillinga mi med Rudaa som sjef. Grunnen er at jeg oppdaget gradvis at Rudaa frøs ut og trakasserte mine medarbeidere på jobben. Jeg tok dette opp med Rudaa. Jeg fikk til svar at det var ingenting galt.

Slik startet hun sin vitneforklaring i Nord-Troms tingrett i varslersaka som Natalia Olsen har reist mot Staten. Olsen mener at hun ble utsatt for forfølgelse etter at hun varslet om uholdbare arbeidsforhold ved NAV Troms.

– Det var grusomt for meg å jobbe der. Jeg tok opp problemet i første omgang med Rudaa. Han ble irritert og ba meg direkte om å holde kjeft og gå inn på kontoret mitt, sa Reinholdsen.

-– Da hadde jeg ikke annen utvei enn å gå videre til NAV sentralt og varsle om arbeidsforholdene. Det er ikke bare en rett, men også en plikt jeg har som arbeidstaker.

– Etter hvert ble Rudaa mer og mer sint og kontrollerende. Jeg hadde kontor rett over gangen fra hans kontor. Han nektet meg å jobbe med kontordøra lukket. Når jeg spurte om hvorfor, var svaret konsist: «Jeg skal ha kontroll på deg.»

Saksøker ble ydmyket på møter

Christin Reinholdsen fortalte i retten om møter der Rudaa ydmyket Natalia Olsen.

– Det var så ille at jeg nesten ikke fikk puste. To av de som satt på møtet sa at dette var kanskje noe han burde ta under fire øyne med Natalia, fortalte Christin Olsen.

– På slutten av møtet sa Rudaa at han hadde merket seg hvem som hadde sagt hva på møtet.

– Jeg merket meg at Natalia Olsen falt i unåde hos Rudaa etter at varslingssaka ble kjent.