Færre tar kontakt med krisesenter

På tross av at deler av samfunnet har begynt å åpne etter koronautbruddet, opplever Krisesenteret i Tromsø fortsatt at langt færre tar kontakt. – Det er helt tomt på huset, og langt færre henvendelser enn vi bruker å ha, sier leder Hanne Steenvaag. Hun oppfordrer mennesker som opplever vold til å ta kontakt.