Færre obduksjoner bekymrer

Risikoen for at drap og alvorlige voldssaker ikke oppdages øker fordi det blir utført færre obduksjoner i Nord-Norge. 

De siste 15 åra er stadig færre av de som har dødd plutselig, blitt rettsmedisinsk obdusert.

For noen år siden ble det gjort 3000 rettsmedisinske obduksjoner her i landet. I fjor var tallet sunket til 1740.

Det er alt for lite, mener professor Torleif Rognum ved Rettsmedisinsk institutt i Oslo. Han er overbevist om at det stadig lavere obduksjonstallene gjør at drap og andre alvorlige forbrytelser aldri blir oppdaget.

- Det er betenkelig for rettsikkerheten, sier han.

Mer dramatisk i nord

I Nord Norge er tallene enda mer dramatisk. Mens det for 10 år siden bare på Universitetssykehuset i Nord-Norge ble utført rundt 150 rettsmedisinske obduksjoner, var tallet i fjor sunket til 61.

I Nordland bor det like mange mennesker som i Troms og Finnmark tilsammen. På Sentralsykehuset i Bodø ble det gjort bare 40 tilsvarende obduksjoner i 2006.

Politiet må betale

Siden 1992 har politiet sjøl vært nødt til å betale utgiftene til en rettslig obduksjon. Fra da av begynte tallet på rettslige obduksjoner å falle.

Selve obduksjonen og transporten av den døde koster fort titusenvis av kroner. Da må politiet vurdere nøye hva man bruker pengene til, sier politimester Arild Aasarød i Vestfinnmark politidistrikt.

- Å foreta obduksjoner er dyrt og utgiftene må dekkes av politiets driftsbudsjett, hvis ikke domstolen dekker det. Og jo flere obduksjoner, jo mer må man spare på andre områder, sier han.

Også kommunelegen kan begjære

Professor og patolog Lars Uhlin Hansen på Universitetssykehuset, som er den eneste profesjonelle rettsmedisiner nord for Trondheim, har registrert at politiet oftere overlater til kommunelegene å be om obduksjoner.

Da er det helesevesenet og ikke politiet som må betale. En obduksjon begjært av en kommunelege er imidlertid ikke det samme som en obduksjon som politiet ber om, forteller Uhlin-Hansen.

- Når politiet har begjært obduksjon, har vi tilgang til en del informasjon om hva politietterforskningen har kommet frem til, inkludert årstedsrapport og vitneavhør. Når en kommunelege ber om obduksjon, har vi kun tilgang til rent medisinske opplysninger, og da er utgangspunket helt annerledes.

For dårlig finansieringsordning

Torleif Rognum ved Rettsmedisinsk institutt er bekymra for at risikoen for at voldsmenn går fri på grunn av manglende obduksjon av offeret- - Det må gjøres noe med finansieringsordningen, sier han.

- I dag må det enkelte politikammer dekke selv. De som ligger langt unna, må betale mye for transport. Dermed blir det ulikt for de enkelte landsdeler, sier han.