Færre lovbrudd ved sykehus i nord

Det har vært færre brudd på arbeidsmiljøloven på sykehus i Norge under pandemien, viser tall NTB har innhentet. Ved sykehusene i Nord-Norge har andelen brudd gått ned fra 4,6 prosent i 2019 til 4,2 prosent i 2020.

Nyheter fra Troms og Finnmark