Færre går i kirken

Nesten 15 prosent færre går i kirken i Finnmark nå enn for fem år siden.

Hammerfest kirke

Nedgangen på kirkebesøk kommer tydelig frem i Finnmark. Her er Hammerfest kirke.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Antall besøk i kirken har gått ned med nærmere 15 prosent de siste fem årene, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Hans Bock, som har vært prest i Finnmark i over 40 år, sier politikk og idrett opplever det samme.

– Vi hørter jo noen ganger om hvor vanskelig det er å få folk til å stille opp som for eksempel kandidater i kommunestyrevalg. Det er noe som også smitter over på kirka. Kanskje vi har det for bra? Vi går inn i oss selv og dyrker oss selv og familien, sier han.

Tydelig nedgang

De siste fem årene har det vært en jevn nedgang i folk som ønsker å døpe sine barn, konfirmere seg, gifte seg eller bli begravet i kirken. I 2008 var det 2378 som etterspurte kirkelige tjenester; i fjor var tallet redusert til 2069.

Nesten en tredel færre ønsker å gifte seg, mens tallet på begravelser er nogenlunde stabilt.

Kirkens forsøk på å fornye seg, endre liturgien, salmene likeså, innføre dans i kirken, tror ikke Bock vil hjelpe på kirkens oppslutning. Kanskje heller tvert imot.

– Det kan resultere i at folk blir fremmedgjort for det de har lært hjemme, på skolen eller søndagsskolen. Og kanskje vi innenfor kirka har kjørt litt for fort, sier han.

Ser til Russland

Bock tror kirken i nord bør se til Russland - der knapt noe har endret seg på hundrevis av år.

– Det er jo artig å se at vår nabokirke her i øst har en liturgi som er 800 år gammel, sier han.