Færre elver med oppdrettslaks

Overvåking av rømt laks viser færre elver med mye oppdrettslaks. Elveforvalter er likevel ikke fornøyd.

Altaelva

Altaelva er ettertraktet for sitt laksefiske. Men rømt oppdrettslaks truer villaksbestanden.

Foto: Sunniva Sollied Møller / NRK

Tidligere har Altaelva hatt mye rømt laks, men i fjor hadde elva mindre enn 10 prosent. Det samme gjelder de fleste lakseelvene i Finnmark.

Tor Erland Nilsen, leder i Alta laksefiskeri interessentskap (ALI), er likevel bekymret.

– Det største problemet er alle rømningene som har vært. Vi vet allerede at det har blitt innblandingen fra gytingen 2006, og at vi har hatt mange rømninger i Altafjorden. Det vil kunne gi konsekvenser man ikke aner helt omfanget av. Vi trenger mange år fremover uten rømt oppdrettslaks i Altaelva, sier Nilsen.

I mange år har det kommet mye rømt laks i elva, og rapporter viser at det er gen-innblanding av oppdrettslaks i vill-laksestammen, sier Nilsen.

ALI-leder Tor Erland Nilsen

Leder i Alta laksefiskeri interessentskap (ALI), Tor Erland Nilsen.

Foto: Kai Erik Bull

– Går i riktig retning

Overvåking av rømt laks i Altaelva og 164 andre utvalgte elver i landet, viser færre elver med mye oppdrettslaks.

Ronny Berg, statssekretær i fiskeridepartementet, er fornøyd med nedgangen i antall rømt laks, selv om 17 av de utvalgte elvene fremdeles har mye oppdrettslaks.

– Det er ingen tvil om at det er gjort tiltak og at næringen tar det på alvor. Det synes jeg er positivt selv om man ikke skulle ha hatt innblanding av oppdrettslaks i de 17 elvene. Men det går i riktig retning, sier Berg.

Ronny Berg

Statssekretær i fiskeridepartementet, Ronny Berg.

Foto: Anita Føleide / NRK

Vil ha laksen i lukket anlegg

Nilsen i ALI forteller at de jobber med å få oppdretterne til å utvikle dagens teknologi. Blant annet ønsker de å få oppdretterne til å gå over til lukket anlegg og merke laksen.

Lukkede anlegg er kostbare, men fjerner problemet med lakselus og rømming. Marine Harvest skal nå prøve slike oppdrettsanlegg.

– Det aller beste er å få merket laksen, slik at vi ser hvem sin laks som har rømt. Det tror vi har en veldig preventiv virkning. Men foreløpig har oppdretterne ikke vært interessert i dette.