Færre branner i fjøs

Antallet branner i norske fjøs går ned,skriver Nationen. I 2015 ble det registrert 14 branner i driftsbygninger med husdyrhold i landbruket, mot 30 branner i 2014, ifølge nye tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.