Hopp til innhold

Færøyisk tråler tatt for ulovlig fiske

Den færøyiske tråleren «Akraberg» kastet død fisk i sjøen nord for Vardø. Heldigvis var kystvaktfartøyet Nordkapp på rett plass til rett tid.

Tråler

Den færøyiske tråleren «Akraberg» ble tatt for ulovlig fiske nord for Vardø.

Foto: Kystvakten

Dermed måtte rederiet stille bankgaranti for et inndragningsforelegg på 450.000 kroner, og skipperen fikk en bot på 30.000 kroner.

Både inndragningsforelegget og boten ble vedtatt på stedet.

Tråleren ble i følge ei pressemelding fra Kystvakta deretter sluppet fri og kan fortsette fisket.

Svært alvorlig

KV Nordkapp

KV Nordkapp med sine inspektører tok den færøyiske tråleren på fersk gjerning.

Tråleren ble tatt på fersk gjerning 9. desember i norsk økonomisk sone på Thor Iversen-banken om lag 160 nautiske mil nord for Vardø.

Kystvaktens inspektører oppdaget at det kom fisk ut på siden av tråleren og utkastet av fisk fortsatte til og med etter at inspektørene hadde tatt seg ombord og kom ned i fiskefabrikken.

– Utkast av død eller døende fisk er strengt forbudt i norske farvann, og er noe som norske fiskerimyndigheter og Kystvakten ser meget alvorlig på, sier orlogskaptein Håkon Engvik som er skipssjef på KV Nordkapp.