Hopp til innhold

Fiskerinæringen sliter med å rekruttere ungdommer

Sjømatnæringen i nord seiler i sterk medvind. Likevel er ikke fiskerinæringen attraktiv nok til at norsk ungdom velger å utdanne seg innen fiskeri. Fiskeriminister Elisabeth Aspaker er bekymret.

Aspaker

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

– Jeg er bekymret for den tradisjonelle fiskerinæringa med fiskeflåtene og videreforedlingsindustrien, sier Aspaker.

Hun er bekymret for hvordan næringen skal fortsette den positive utviklingen med den store mangelen på arbeidskraft.

En rapport om den regionale verdiskapingen i sjømatnæringen viser at det har vært en økning på 1100 årsverk de siste årene.

Aspaker håper flere unge vil søke fiskerifag i den videregående skolen.

– Vi har forgubbing i flåteleddet, og et altfor stort innslag av utenlandsk arbeidskraft. Det er også mye sesongsbasert arbeidskraft. Her har vi en jobb å gjøre fremover. Jeg tror de færreste ungdommer i dag er klar over hvor spennende denne marine næringen er, forteller fiskeriministeren.

– Altfor lave søkertall i forhold til behov

Bare 24 elever har søkt akvakultur eller fiske og fangst etter første året på naturbruk på videregående skoler i Troms.

Fylkesråd i Troms, Roar Sollied, ser mørkt på de lave søkertallene til fiskerifaglinjene.

– Det er helt klart at vi har altfor lave søkertall i forhold til behovet. Bransjen står klare med læreplasser og har en voldsom vekst. Men vi har dessverre for få elever som velger disse fagene, sier Sollied til NRK.

Ved hjelp av utvidet undervisningskonsesjoner ønsker fylkeskommunen å bruke mer penger på å gjøre fiskerifagene synligere og mer attraktive.

Skreitokt 2012

Det er vanskelig å skaffe nok søkere til fiskerinæringen.

Foto: Gunnar Sætra/Havforskningsinstituttet

– Vi må fortelle om alle de spennende jobbene

Likevel mener fylkesråd Roar Sollied, at ansvaret for rekrutteringa ikke ligger hos dem.

– Vi er ganske raske til å gi ansvaret til bransjene. De bør invitere elevene inn til seg, slik at elevene ser de mulighetene som er fremfor dem, forteller Sollied.

Han har ikke tro på at hele jobben kan gjøres gjennom rådgivere og veiledere på skolene.

– Det er den nærheten som gjør at elevene ser mulighetene. Da tror jeg også at man vil se at det er en retning med muligheter for jobb i Nord-Norge, sier fylkesråden til NRK.

Også fiskeriminister Elisabeth Aspaker er klar på at næringslivet har en jobb å gjøre for og holde skuta i gang.

– Når jeg møter næringsutøvere sier jeg at de selv må snakke positivt om næringen deres, og fortelle om alle de spennende jobbmulighetene som er for ungdom som ønsker å gå inn i norsk fiskerinæring. Du kan jobbe med salg og marked, i fiskebåten eller veterinær inne på et havbruksanlegg. Det fins masse spennende jobber, og det må vi fortelle om, sier Aspaker.