Få samer melder fra om diskriminering

Samer som er utsatt for rasisme eller diskriminering fordi de er samer, kvier seg for å melde fra til Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Samisk

Få samer melder fra om de blir diskriminert.

Foto: Torill Ustad Stav / NRK

– Jeg tror det handler om den samiske kulturen. Er du uenig i noe, så holder du deg i ro og er stille. Jeg tror også det er veldig tabubelagt i den samiske kulturen å snakke om mobbing og diskriminering, sier Post doc Ketil Lennert Hansen.

Denne uka ble det kjent at en ung kvinne fra Karasjok nylig ble overfalt og trakassert av flere unge gutter i Trondheim, og historien har vakt sterke reaksjoner.

Men den samiske levekårsundersøkelsen som nå pågår i de fem nordligste fylkene, viser at samer som hetses ikke melder fra.

Trenger bevisstgjøring

– Vi har stilt spørsmålet, har du noen gang tatt kontakt med likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) for å få råd og hjelp om diskriminering. Og det viser seg at det bare er 1,5 prosent som har tatt kontakt. De fleste har ikke tatt kontakt for å få hjelp, og det er bekymringsverdig, sier Hansen.

Tendensen er lik for svenske samer, og Hansen tror få kjenner til muligheten for å klage til LDO.

– Jeg tror også vi trenger en bevisstgjøring om at vi har et nytt lovverk og at det er forbudt å diskriminere, sier han.

Ombud på reise

Ombudet har blant annet på Riddu Riddu-festivalen og rundt om i Nord-Norge og profilert seg, men Hansen tror likevel det er få som kjenner til det.

Den samiske helse- og levekårsundersøkelsen pågår fortsatt, og de endelige tallene vil først være klare neste år.