Få kommuner tilbyr sinnemestring

Veldig få kommuner i Finnmark tilbyr i dag sinnemestringskurs. Det til tross for at fylket har toppet voldsstatistikken i landet siden 50-tallet.

Finnmark har toppet voldstatistikken i landet helt siden 50- tallet. Tiltross for dette har det bare vært gjennomført sporadiske kurs i sinnemestring i Alta og Hammerfest.

Da Kirkenes sykehus prøvde å gå i gang med tilbudet, fikk de ikke nok påmelding, forteller avdelingsoverlege Heiko Raschpichler ved voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Kirkenes Sykehus.

– Til tross for all vold og alt sinne som finne derute så fikk vi rett og slett ikke nok deltakere til å starte med sinnemestringskurset og måtte avlyse det, sier avdelingsoverlegen.

Et samfunnsproblem

Voldsforsker Tordis Kristine Søvde ved Høgskolen i Finnmark mener den høye andelen av voldstilfeller i Finnmark er et samfunnsproblem. Hun mener det er på tide at Finnmark tar inn over seg den negative statistikken.

– Finnmark har ligget på topp når det gjelder voldsstatistikk, helt siden vi startet med slik registering på 50-tallet, sier Søvde.

Holdninger og alkoholforbruk

Avdelingsoverlege Heiko Raschpichler ved voksenpedagogisk senter ved Klinikk Kirkenes har jobbet i 12 år i Finnmark. Han ser mye av den samme trenden som voldsforskeren.

– For å sette det litt på spissen, Finnmark er kanskje ikke det stedet hvor det snakkes så mye, men at man aggerer mer enn å snakke. Det handler også kanskje om en del holdninger til vold og at innenfor enkelte miljøer er mer aksept for bruk av vold, sier Raschpichler.

Han tror også alkoholforbruket har mye å si for voldstatistikken.

– Når det gjelder alkohol så ligger vi jo ikke lavt på den statistikken heller. Vi i Finnmark har tiltider høyt periodisk alkoholforbruk, sier han.

Har ikke gitt opp

Gruppeterapi og sinnemestringkurs har vist seg å være effektiv når det gjelder å få ned voldstatistikken. Men likevel er det bare Hammerfest og Alta som har klart å gjennomføre slike kurs. Psykiateren tror det er knyttet mye skam til problemet og mange vil ikke delta på slike kurs. Men har ikke gitt opp å få det til.

– Nei, det har vi ikke. Vi vil til høsten igjen sette oss ned og forhåpenligvis gjennomføre sinnemestringskurs på slutten av året, begynnelsen av neste år.

– Det har vist seg andre steder også at de har slitt med å få gjennomført slike kurs i starten, men at når tilbudet blir bedre kjent både blant publikum og helsevesenet så har man klart å få flere deltakere, sier avdelingsoverlegen.

LES OGSÅ: