Evakuering fra tråler

Hovedredningssentralen i Nord-Norge melder lørdag formiddag om en pågående evakuering av en pasient fra tråler i Barentshavet. En person har fått hjerteproblemer, og trenger legehjelp. Et Sea King helikopter er i ferd med å ta av fra Vardø for å evakuere pasienten, sier Thomas Ringen ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge. Det et er dårlig værforhold, med ising og vind som gjør det utfordrende å fly ut til tråleren, sier Ringen.

Nyheter fra Troms og Finnmark