Etterlatte anker Grytøya-dommen

Staten ble frikjent for grov uaktsomhet etter flystyrten i 1972.

Twin Otter likt det som styrtet på Grytøya

Det var et Twin Otter-fly lik denne som styrtet på Grytøya.

Foto: Scanpix / SCANPIX

Dommen i Grytøya-ulykka i Troms i 1972 blir anket til Høyesterett av de etterlatte.

I Hålogaland lagmannsrett ble staten frifunnet for grov uaktsomhet. 12 etterlatte hadde saksøkt staten og bedt om oppreisningserstatning.

17 mennesker omkom da en full major fløy det militære passasjerflyet i fjellveggen på Grytøya i Sør-Troms.

Staten ble frifunnet fordi retten mente at det ikke ble bevist at staten hadde vist grov uaktsomhet ved å la en militærflyger med alkoholproblemer få lov til å fortsette å fly både militære og sivile passasjerer.

I dommen får likevel staten ved forsvarsdepartementet skarp kritikk fordi man lot majoren fortsette å fly passasjerfly til tross for at man visste at han hadde et alkoholproblem.

Bilde av vrakrester fra et Twin Otter-fly som styrtet på Grytøya

Bilde av vrakrester etter flystyrten på Grytøya der 17 mennesker omkom.

Foto: SCANPIX

Advokaten til de etterlatte som har saksøkt Staten, Arne Meltvedt sier til NRK at det ikke er samsvar mellom den sterke kritikken som lagmannsretten uttrykker og frifinnelsesdommen.

I dommen fra Hålogaland lagmannsrett heter det at staten uansett ikke kan stilles til ansvar for ulykka i 1972. For å dømme staten må i det minste forsvarsministeren ha visst at flygeren hadde et alkoholproblem. Det er ikke nok om sjefen for luftforsvaret eller noen under han i systemet visste om flygerens alkoholvaner, mener lagmannsretten.

– Vi må fullføre

Det er en avgrensing av statens ansvar som advokat Arne Meltvedt ønsker å ha prøvd for Høyesterett.

Per Tore Kristensen fra Fauske mistet sin kone og to barn i ulykka. Han mener det er viktig at saka blir tatt helt opp til Høyesterett.

– Vi har startet et løp som vi må fullføre. Det er derfor viktig at vi som etterlatte får vite hva landets høyeste domstol mener og saken, sier Kristensen til NRK.