Hopp til innhold

Etterforsker om statlig database kan ha blitt brukt av eggkriminelle

Hekkeplasser for truede fuglearter ligger åpent på nett. Det kan være et redskap for de som røver egg, mener Økokrim.

Økokrim Eggbeslag

Enorme mengder egg er beslaglagt av politiet, og Økokrim etterforsker saken.

Foto: Elina Rydland Ørnhaug / NRK

Økokrim etterforsker et omfattende nettverk som har skaffet seg over 53.000 egg fra truede fuglearter.

Nettverket sprer seg over åtte politidistrikt, og det største funnet ble gjort hjemme hos en mann i Troms.

Der fant de hele 40 000 egg.

Nå skal Økokrim blant annet etterforske om noen av eggene kan ha blitt funnet via den statlige artsdatabanken.

For på nett ligger plasseringa til reir fra truede fuglearter tilgjengelig for alle.

Hans Tore Høviskeland i Økokrim

Hans Tore Høviskeland i Økokrim bekrefter at databasen blir en del av etterforskningen.

Foto: Eivind Molde / NRK

Økokrim bekrefter at dette kan være et redskap for de som ønsker å ta fugleegg fra reir.

– Vi vil se på om dette er benyttet i de saker vi nå etterforsker.

Det sier leder ved Økokrims miljøkrimenhet, Hans Tore Høviskeland.

Horndykker av definert som sårbar

Et kjapt nettsøk er alt som skal til for å finne plasseringen til sårbare arter sine reir.

Foto: Skjerdump fra Artsobservasjoner.no

Artsdatabanken er finansiert av Klima- og miljødepartementet.

Der er det mange som er opptatt av natur som registrerer observasjoner av arter og reirplasser.

Hvem som helst kan bidra, og formålet er å dele data som kan være viktige for forskere og de som forvalter naturen.

Leiar i dyrevernorganisasjonen Noah, Siri Martinsen.

Leder i Noah, Siri Martinsen, er bekymret for konsekvensene av artsdatabanken for ville dyr.

Foto: Ingeborg Undheim / NRK

Leder i Noah, Siri Martinsen, er kritisk til artsdatabanken.

– Det er problematisk fordi det er flere personer i Norge som ønsker å skade ville dyr.

Man må skjule registreringene sånn at folk flest ikke har tilgang, sier hun.

Har skjermet 27 arter

– Hvis databasen blir brukt til miljøkriminalitet er det beklagelig.

Det sier direktør i Artsdatabanken, Bjarte Heide.

Han sier den største trusselen mot truede dyrearter er arealinngrep.

Derfor mener han det positive ved åpen informasjon veier opp for ulempen.

– Det er klart at informasjonen kan misbrukes. Det er ivaretatt gjennom skjermingsrutiner for visse typer data, sier Heide.

Vipe på Karmøy

Vipe er en sterkt truet fugleart. Vipe-egg var blant de over 50.000 eggene som ble beslaglagt.

Foto: Arnt Kvinnesland

27 fuglearter er unntatt full åpenhet i databanken på grunn av sin sårbarhet.

Rutinene er fastsatt av Miljødirektoratet.

Selv om 27 arter er skjerma, er det fortsatt mulig å søke på mange andre rødlistede fugler.

Heide mener likevel det er viktig at databasen er åpen.

– Utgangspunktet er at samfunnet skal ha mest mulig informasjon om naturmangfold.

Slik kan også skogeiere og planleggere ta hensyn til sårbare arter.

Det er ikke godt nok for lederen i Noah.

– Informasjon om hvor sårbare arter er kan være viktig i flere situasjoner. Da kan man få den informasjonen fra myndighetene, mener Martinsen.

16 personer er siktet i saken om det omfattende eggtyveriet.

De har blant annet samlet egg fra den kritisk truede makrellterna, bergand, storspove, kritisk truet vipe og hettemåke.

Les også Rekordår for Noregs mest trua fugl

Dverggås