Ett års ventetid på røntgen

Det tror ansatte på radiologisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Røntgen
Foto: Illustrasjonsfoto:www.colourbox.no

Pasienter som henvises til røntgen fra fastlege må snart beregne ett års ventetid, tror ansatte ved radiologisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Færre ansatte, mindre bruk av vikarer og overtidsstopp gjør at ventelistene vil bli lange.

- Nå er det allerede et halvt års ventetid på CT, ultralyd og MR. I løpet av et par måneder vil ventetiden på de nyprioriterte nærme seg et år, sier sjefradiolog Ulf Isaksen ved UNN.

Flykter sørover

Avdelingen har fått pålegg om å kutte tre radiografstillinger, og det skal ikke leies inn ekstravakter ved sykdom. Enkelte pasienter velger å benytte seg av muligheten til å bli behandlet på sykehus sørpå. Fritt Sykehusvalg gjør at UNN blir sittende med regninga for behandling og reise for pasientene som drar sørover.

-Jeg synes det er fornuftig at folk sjekker rundt å ser hva som er mulig, men vi ønsker at de skal bruke det sykehuset de tilhører. Vi vil jobbe kontinuerlig for å få kortere ventetid, sier klinikksjef Gry Andersen ved diagnostisk klinikk.

Må ha bedre dialog

Diagnostisk klinikk ved UNN gjennomfører for tiden en rekke tiltak som på sikt skal gi kortere ventetider. Klinikksjefen tror ventelistene vil bli litt lengre frem til omlegginga er gjennomført. De jobber også med å få ned antallet henvisninger. Mange pasienter undersøkes uten at det er en klar indikasjon på at de trenger røntgenundersøkelse.

-Vi er nødt å ha en viss form for opplæring og dialog med de som henviser pasienter: Dette vil gå i gang med straks, avslutter Andersen.