Et skritt i riktig retning

Det sier professor om en landsomfattende støttetelefon for krimoffer som etableres i Vardø.

Krisetelefon
Foto: Linda Haugvaldstad / Scanpix

Kriminologiprofessor ved universitetet i København, Annika Snare, har stor tro på en landsomfattende støttetelefon for krimofre som skal administreres fra Vardø. Snare tror folk som har vært utsatt for kriminalitet har et stort behov for noen å snakke med.

- Erfaringer og dokumentert forskning viser at det verste for mange kriminalitetsofre er de følelsesmessige reaksjonene. Det kan være mye verre enn fysiske skader eller materielle tap. Derfor er det behov for en støttetelefon hvor man kan snakke om slike ting.

Informasjonsbehovet hos kriminalitetsofre er også i følge Snare svært stort.

- Forskning viser også at det er et uendelig stort behov for informasjon. Man vil vite hva som skjer med saksgangen, hva politiet gjør, hva som skjer videre og lignende. Og det er selvfølgelig politiets oppgave, men det kan også være situasjonen hvor man har behov for å snakke gjennom ting etter at man har snakket med politiet.

- Ikke godt nok i dag

Annika Snare mener at dagens system på langt nær tar vare på disse to behovene hos folk utsatt for kriminalitet.

- Det har vel en del å gjøre med at for politi og sykehuspersonale er dette rutine, men for den enkelte er det ofte første gang noe slikt skjer, og da er man helt fremmed og utrygg med det.

Telefonen er en del av regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Og Underdirektør i Justisdepartementet, Brita Mellin Olsen, støtter Snares teori om at telefonen kan gi ofre et sted der de kan få noen å prate med samtidig som de kan få informasjon om sin situasjon.

- Det trengs et sted hvor folk kan ringe, et lavterskeltilbud hvor man kan få noen å snakke med og i tillegg få råd og veiledning om veien videre.

Telefonen skal ledes og administreres fra hovedkontoret for voldsoffererstatning i Vardø, og startet opp 1. september.