Hopp til innhold

UiT svindlet for 12 millioner

UiT betalte ut 12 millioner kroner til det som viste seg å være svindel. Pengene gikk til det som så ut som en faktura for en røntgenmaskin.

Universitetet i Tromsø

Verken politiet eller Kripos har så langt klart å identifisere gjerningspersonene i saken. Ingen av de ansatte ved UiT er mistenkt i saken.

Foto: Stig Brøndbo/UiT - Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø fikk i oktober en e-post med en faktura. Den var fra en utenlandsk leverandør som skulle ha betaling for en røntgenmaskin.

– Fakturaen var korrekt og fra riktig leverandør, skriver UiT i en pressemelding.

Få dager senere fikk UiT en ny melding fra det som tilsynelatende var leverandøren.

Den inneholdt ny faktura med oppdatert betalingsinformasjon. Endringen og betalingen ble gjennomført.

En uke etter utbetalingsdato ble det oppdaget at leverandøren likevel ikke hadde mottatt betalingen, og at universitetet var utsatt for svindel.

– Dette viser at vi må jobbe med sikkerhet og rutiner. Dette er dessverre ikke en hendelse som er unik for UiT, men noe som rammer flere, sier universitetsdirektøren, Jørgen Fossland.

Kunnskapsdepartementet er informert om forholdet.

Ikke klart å finne personene bak svindelen

Svindelen ble meldt til politiet umiddelbart. Men verken politiet eller Kripos har klart å avdekke hvem som står bak svindelen.

– Det har vært utfordrende å etterforske saken. Undersøkelser tyder på at det er brukt falsk identitet. Og at det har internasjonale forgreininger, sier politiadvokat i Troms politidistrikt, Trude Kvanli.

Politiet sier saken nå er avsluttet.

– Vi har gjort det vi kan gjøre og har brukt de ressursene vi har. Vi anser at det ikke er så mye mer vi kan gjøre i saken.

Ingen av de ansatte ved UiT er mistenkt i saken.

UiT, Norges arktiske universitet

Politiet har nå avsluttet etterforskningen av saken.

Foto: Marita Andersen / NRK

– Viktig med forebyggende tiltak

Kvanli sier denne type kriminalitet skjer over hele landet med jevnlig mellomrom.

– Men slike saker er veldig vanskelig og krevende å etterforske. Det er vanskelig å finne gjerningspersonene og å få tilbake pengene.

Politiet oppfordrer derfor både små og store bedrifter til å være på vakt. Kvanli sier det er viktig å sikre gode rutiner ved betaling av faktura.

– Det er viktig å jobbe forebyggende for å forhindre at svindel skjer. Det er viktig å være klar over at offentlige anskaffelser blir kunngjort i offentlige registre. Dette er informasjon som kriminelle kan utnytte.

– Ikke umulig å oppdage

Universitetet har samarbeidet tett med politiet. I tillegg har de hatt en grundig gjennomgang av rutinene for å kunne forebygge.

– Det er ikke umulig å oppdage dette. Men det krever en kombinasjon av veldig gode sikkerhetsrutiner og en høy grad av årvåkenhet, sier universitetsdirektøren Jørgen Fossland.

Jørgen Fossbakk

Universitetsdirektøren, Jørgen Fossland, sier de nå vil jobbe for å bedre sikkerhetsrutinene.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– Hvordan ivaretar dere de som var involvert i betalingen?

– De personene blir ivaretatt av sine nærmeste ledere. Her er det ikke enkeltpersoner som har et personlig ansvar. Dette handler om institusjonens rutiner og sikkerhetskultur.

Nyheter fra Troms og Finnmark