Erna Solberg: – Svært alvorlig tiltale

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg understreker viktigheten av at overgrepssaken mot hennes partifelle Svein Ludvigsen blir grundig belyst i retten.

Onsdag ble det klart at tidligere stortingsrepresentant for Høyre, fiskeriminister og fylkesmann i Troms, Svein Ludvigsen, er tiltalt for å ha misbrukt sin stilling for å få seksuell omgang.

– Dette er en svært alvorlig tiltale. Nå skal saken behandles av domstolen, og det er viktig at saken blir godt belyst, ikke minst av hensyn til de fornærmede, sier Solberg til NTB.

Ludvigsen og Solberg var begge statsråder i Kjell Magne Bondeviks andre regjering fra 2001 til 2005, i henholdsvis Fiskeridepartementet og Kommunaldepartementet.

– Trist for alle parter

Partifelle Elisabeth Vik Aspaker har også sittet som fiskeriminister, og er nå fylkesmann i Troms. Hun har valgt å ikke kommentere saken overfor mediene før nå.

– Uansett utfall av rettssaken er dette trist for alle involverte parter.

Statsråd Elisabeth Aspaker er tilstede på Brexit-møte.

Elisabeth Vik Aspaker, fylkesmann i Troms.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Krevende tid

Aspaker sier det har vært en krevende tid for de ansatte hos fylkesmannen, og at det derfor har blitt satt i verk flere tiltak. Det har blant annet blitt holdt informasjonsmøter hvor bedriftshelsetjenesten deltok.

– Dette har vært en krevende periode for embetet, og ikke minst har de ansatte opplevd dette vanskelig. Saken kunne stille spørsmål ved vår rolle som rettssikkerhetsinstans.

Vurderer rutinene

I lys av denne saken har Fylkesmannen i Troms nå gjennomgått rutiner for varsling og hvordan de ansatte blir kjent med dem.

Aspaker mener imidlertid at embetet har gode varslingsrutiner.

– Hadde embetet den gangen hatt noen som helst mistanke om lovbrudd, selv om dette gjaldt øverste embetsleder, ville dette umiddelbart blitt tatt opp med ledelsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet som er vårt fagdepartement. Noe mer enn dette kan vi ikke si.

Se ekstrasending om tiltalen mot Ludvigsen.

– Må få en rettferdig rettssak

Svein Ludvigsen (72) ser trolig fram til å forsvare seg mot anklagene om seksuelle overgrep, tror venn og tidligere ordfører i Tromsø, Jens Johan Hjorth (H).

– Hvis denne saken hadde blitt henlagt, ville den vært noe som hadde blitt liggende der og som han hadde måttet bære med seg. At han nå får muligheten til å forsvare seg i en domstol, er en god ting, sier Jens Johan Hjort til TV 2.

Han er tidligere ordfører i Tromsø for Høyre og er nå leder for Advokatforeningen.

Hjorth er god venn av Svein Ludvigsen, og tror den tidligere fylkesmannen og partifellen ser fram til å få saken opp for Nord-Troms tingrett.

– Nå må Svein få en rettferdig rettssak. Og vi må betrakte ham som uskyldig inntil det motsatte er bevist, sier han.