Hopp til innhold

Dropper ilandføring fra Castberg-feltet

Til tross for politisk press, dropper Equinor, Vår Energi og statlige Petoro ilandføring av olje og gass fra Johan Castberg-feltet i Norskehavet. Ordføreren i Nordkapp føler seg lurt.

Johan Castberg-feltet til Statoil

Illustrasjon av Johan Castberg-feltet til Equinor.

Foto: Statoil

– Jeg føler på en voldsom skuffelse. Absolutt alle i Finnmark, politikere, næringsliv, alle deler av samfunnet hadde forventninger til fysiske investeringer. Dette føles langt på vei som bedrageri. Vi har blitt lurt, sier ordfører Jan Olsen i Nordkapp til NRK.

I 2013 var nemlig planen å bygge ut Johan Castberg med en stor ilandføringsterminal på Veidnes. Milliarder av kostnadskutt seinere er terminalen nå en saga blott. Dermed får Finnmark langt færre arbeidsplasser fra Castberg-utbyggingen enn man tidligere trodde.

Jan Olsen på Veidnes

Ordfører i Nordkapp kommune, Jan Olsen, på Veidnes, hvor det var planlagt ilandføring.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Olsen sier folk og lokalt næringsliv har forberedt seg på investeringer, flere har jobbet for å sertifisere seg og at mange har tatt kostnader man ellers ikke ville.

Nå mener han oljen like gjerne kan bli liggende.

– Det er en skuffelse for samfunnet, men gir langt på vei en bekreftelse på at oljen bør ligge der den er. Ikke bare i forhold til miljø og klima, men også fordi den ikke gir noe ekstra til samfunnet, sier han.

Kristina Hansen

Tidligere ordfører i Nordkapp, Kristina Hansen (Ap), mener oljeselskapene burde tatt flere hensyn enn maksimal lønnsomhet.

Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Tidligere ordfører i Nordkapp og fylkestingsrepresentant i Troms og Finnmark, Kristina Hansen (Ap) tror dagens beslutning kommer til gå gi mindre oppslutning om petroleumsnæringen framover.

– Jeg er både skuffa og forbanna over at dette blir beslutningen for mange års arbeid og den forventningen som var skapt om at nå var det Nord-Norges tur når man fant ressurser i Barentshavet.

Forstår at mange er skuffet

Anders Opedal

Anders Opedal er konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor.

Foto: Øyvind Hagen / Statoil

Konserndirektør Anders Opedal for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor, sier til NRK at han forstår at mange er skuffet i dag.

– Vi har jobbet over lengre tid og sett på alle muligheter til å ta oljen fra Castberg inn til en Veidnes-terminal. Men vi har ikke klart å finne økonomi i det, forklarer Opedal.

Johan Castberg-feltet, tidligere kjent som Skrugard, ligger 100 km nord for Snøhvit-feltet i den østlige delen av Norskehavet. I 2013 var planen at feltet skulle bygges ut for om lag 100 milliarder kroner, med blant annet ilandføring i rør og terminal på Veidnes i Finnmark.

– Det så ut som den beste løsningen på det tidspunktet. Så fant vi ikke så mye olje rundt Castberg som vi trodde, og i tillegg kom oljeprisfallet i 2014. Det gjorde at vi ikke lenger hadde et lønnsomt Castberg-prosjekt, og vi var nødt til å endre konseptet, sier Opedal.

Nå går Equinor og partnerne i stedet for en løsning der oljen lastes om til havs og sendes direkte derfra til markedet.

– Har folk grunn til å føle seg lurt?

– Det er ingen grunn til å føle seg lurt, for forutsetningene har endret seg og vi beklager at vi har kommet i den situasjonen, svarer Opedal.

– Ville tapt 3,6 milliarder

Veidnes utenfor Honningvåg

OVER OG UT: Hit, til Veidnes i Finnmark, skulle rørene opprinnelig gå til en omlastingsterminal på land. Nå er planene forkastet.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Etter oljeprisfallet i 2014, ble planene for Castberg-feltet gjennomgått og kostnadene kuttet fra 100 mrd kroner til om lag det halve. Som en del av kuttene, ble fullskalaterminalen på Veidnes droppet.

En mulighet var å bygge en nedskalert terminal på land, men nå er altså også den idéen forkastet. Opedal forteller at selskapet har prøvd i det lengste å bedre økonomien i terminalen.

– Vi har sett på om vi kunne få en bedre logistikk gjennom å bruke mindre skyttel-tankere mellom Castberg og Veidnes, og større tankere til markedet, for å se om vi kunne finne økonomi i det. Det har vi ikke klart, sier Opedal.

Terminalen var ment å betjene både feltene Castberg og Goliat, samt eventuelt andre funn i området. Men volumene blir for små til å forsvare kostnaden ved en terminal, skal vi tro selskapene.

Ifølge selskapene er det antatte økonomiske tapet ved en ilandføringsterminal beregnet til rundt 3,6 milliarder kroner før skatt sammenlignet med omlasting til skip direkte fra feltene. Selv i et «høyvolumscenario» der man antar olje og gass fra flere funn, er tapet anslått til 2,8 mrd. kroner.

Gitt at Equinor betaler 78 prosent skatt, betyr 3,8 mrd. i ekstra kostnader rundt 2,8 mrd. kroner mindre i statskassa. I tillegg kommer lavere aksjeutbytte på statens eierandel i selskapet.

Fortsatt ringvirkninger

Selv om planene om omlastingsterminalen er skrotet, vil fortsatt Nord-Norge få arbeidsplasser som følge av utbyggingen.

Forsynings- og helikopterbasen for Johan Castberg er lagt til Hammerfest, og driftsorganisasjonen er lagt til Harstad. Boreriggen Transocean Enabler, som skal bore 30 brønner på feltet de neste fire årene, vil også ha sin forsyningsbase i Hammerfest.

Ifølge selskapene vil utbyggingen av Castberg gi til sammen 1750 årsverk i Nord-Norge hvorav 700 vil komme i Nord-Troms og Finnmark.

Når feltet er oppe og går, regner selskapene med om lag 460 årsverk hvorav 265 vil være i Nord-Troms og Finnmark.

Til sammenlikning skulle den planlagte terminalen på Veidnes gitt rundt 50 arbeidsplasser.

Jonas Gahr Støre: –Tapt mulighet

Ap-leder Jonas Gahr Støre er svært kritisk til at planene om ilandføring er skrotet.

Jonas Gahr Støre

SKUFFET: Ap-leder Jonas Gahr Støre mener beslutningen om å droppe terminal på land kan føre til sviktende oppslutning om petroleumsindustrien i Norge.

Foto: Vidar Ruud / Scanpix

– Equinors beslutning om å ikke bygge en ilandføringsterminal på Veidnes for gassen fra Castberg-feltet er en historisk tapt mulighet for industriutvikling og nye arbeidsplasser i Finnmark, skriver han i en e-post til NRK.

Han mener regjeringen Solberg «har sviktet i å legge forholdene til rette for ilandføring». Det fratar mulighetene for aktivitet på land og positive ringvirkninger for folk i landsdelen.

– Norsk energi tilhører fellesskapet og skal gi verdiskaping og jobber over hele landet. Skjønner ikke regjeringen og selskapene det, setter de folks oppslutning om næringen i fare, skriver Støre.

Også stortingsrepresentant Stefan Heggelund (H) er kritisk til at Equinor og partnerne dropper planene om ilandføring.

Stefan Heggelund er stortingsrepresentant for Høyre

SKUFFET: Stortingsrepresentant Stefan Heggelund (H) mener Equinor og partnerne ikke holder det de hadde lovet.

Foto: David Krekling / NRK

– Equinor lovet å bygge i Nordkapp. De fløy opp i privatfly, sprettet champagne i fjæresteinene og lovet jobber og verdiskapning. Etter den lovnaden hadde vi klare forventninger om en ny ilandføringsterminal og flere jobber, sier Heggelund til NRK.

Han sier han har forståelse for at selskapene må ta hensyn til økonomien i prosjektet, men mener det også er andre hensyn å ta:

– I en tid der næringen er under hardt press, trodde jeg Equinor ville vise at de forstår verdien av lokale arbeidsplasser, sier Heggelund.

Det han derimot ikke har forståelse for, er at Ap-leder Støre klandrer regjeringen for det som har skjedd.

– Det er overraskende å se Støre legge Equinors beslutning over på regjeringen. Vi stod sammen da saken ble behandlet i Stortinget. Hvis han ønsker å overstyre Equinor så kraftig, er det naturlige spørsmålet til Støre: Vil Ap kaste styret i Equinor?

Skuffet LO-forbund

Frode Alfheim er forbundsleder i LO-forbundet Industri Energi.

Frode Alfheim er leder i LO-forbundet Industri Energi.

Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi sier til NRK at han er veldig skuffet over at planene om en terminal på land nå er skrinlagt. Han mener prosjektet handlet om mer enn bare å gi lokale ringvirkninger.

– Jeg mener at man hadde en god plan for å bygge opp en infrastruktur for fremtidig virksomhet i Barentshavet, sier han til NRK. Går dette nå gjennom i den politiske sluttspurten, betyr det at sjansen for å få bygget lokal infrastruktur forsvinner nå, sier Alfheim.

Nyheter fra Troms og Finnmark