Enstemmig Ap-landsmøte: Saken må opp av skuffa

Eierforholdene til statens grunn i Nordland og Troms må få en avklaring, mener Arbeiderpartiet. Samtidig kan det snart komme et felles nordnorsk initiativ i saken.

Fjelloven

STATSKOG BESTEMMER: I To fylker i Norge, Nordland og Troms, er det Statskog som bestemmer og tar betalt på statens grunn. I Nord-Norge gjelder ikke fjelloven som sikrer lokal rett til land og vann.

Foto: NRK

Willy Ørnebakk

KOMPLISERT SAK: Willy Ørnebakk mener saken om statens eierskap i Nordland og Troms er komplisert, og at det derfor er vanskelig med et konkret forslag fra Ap.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Et enstemmig landsmøte bestemte lørdag at eierforholdene for statens grunn i Nordland og Troms må få ei avklaring:

– Dermed tenker jeg at saken er på vei opp av de dype skrivebordsskuffer hos departementene, sier en selvsikker Willy Ørnebakk (Ap), som er fylkesråd for næring i Troms.

Under landsmøtet, som i dag, søndag, ble avsluttet, frontet Troms arbeiderparti saken om lokal forvaltning i Nordland og Troms overfor resten av Arbeiderpartiet.

– Hva betyr landsmøtevedtaket i praksis dersom Arbeiderpartiet kommer i regjering?

– At vi på nasjonalt nivå tar frem saken, og får den opp av skuffa. For å være kort og konkret, sier Ørnebakk.

Ser mot SRU 2

I Nord-Norge gjelder ikke fjelloven som sørger for at lokale fjellstyrer forvalter statens grunn, både høyt og lavt. NRK har siden februar satt søkelyset på retten til land og vann i Nordland og Troms, så vel som utfordringer med statens forvaltning i de to fylkene, gjennom en rekke saker.

I mars vedtok Høyre på sitt landsmøte at de vil innføre fjelloven i Nordland og Troms. På spørsmål om hvorfor Arbeiderpartiet ikke er like tydelig, svarer Ørnebakk slik:

– Jeg kunne gjerne tenke meg å gå i en debatt med Høyre om fjelloven eller ikke fjelloven. Jeg tror vi skal være tydelig på at Norge har skrevet under ganske mange internasjonale avtaler som gjør at vi har forpliktelser overfor urbefolkning. Det kan man ikke glatt hoppe bukk over.

Ørnebakk viser videre til den 10 år gamle utredningen til Samerettsutvalget 2 (SRU2) med forslag om ei lokal forvaltning etter fjellovens prinsipper, med lokale styrer – men der fylkeskommunene og Sametinget er grunneiere. I mars ba Troms fylkesting om framdrift i prosessen.

– Dette er et annet alternativ for å lande en fornuftig modell. Det som er viktig, tenker jeg, er at det skal være lokal innflytelse, det skal være en ordning som tar vare på både friluftsinteresser, næringsinteresser og andre interesser sammen med også den samiske kulturen, sier Ørnebakk.

Nordnorsk initiativ?

Ørnebakk forteller også at fylkeskommune i Nordland og Troms kan komme til å vurdere å få i gang et eget nordnorsk initiativ for å få i gang en arbeidsgruppe som kan sette i gang med å jobbe med saken.

– Dette for å se om vi kan komme i gang med noe felles fra Nordland og Troms som kan «pushe» saken innenfor de nasjonale myndighetene, sier Ørnebakk.

– Jeg håper vi får en avklaring om et felles initiativ innen veldig få dager.

MER OM FJELLOVEN: