Hopp til innhold

Enova gir 39 millioner til Rå Biopark

Rå Biopark AS får 39 millioner kroner i støtte av Enova til bygging av verdens nordligste industrielle biogassanlegg i Skibotn.

Anlegget, som skal stå ferdig i 2025, skal produsere biogass til veitransporten og CO₂ til næringsmiddelindustrien.

– Biogass kan på kort og mellomlang sikt erstatte fossilt drivstoff der elektrisitet og andre fornybare energibærere er krevende. Biogass er særlig relevant innenfor tungtransport på vei, men også innenfor sjøtransport og industri som benytter naturgass i dag. Enova støtter de som går foran og Rå Biopark vil kunne bidra til utslippsfri transport i Nordland, Troms og Finnmark, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.

(@NTB)