Energiprosjekt i havgapet

Tolv nye oppdrettsanlegg i Troms og Nordland skal driftes med strøm fra fastlandet. Enova bidrar med syv millioner kroner i prosjektet til Nordlaks Oppdrett. Strømmen skal erstatte en million liter diesel hvert år. Den lengste strømkabelen blir fem kilometer lang. Til sammen skal energiprosjektet spare tilsvarende strøm for 300 norske husholdninger.