Endret båtrute gir to timer lengre reisevei: – Galskap satt i system

Så å si over natta får båtpassasjerer i Vest-Finnmark en forlenget reisetid på hele to timer. De berørte kommunene hevder de ikke ble informert på forhånd.

Ann Kristin Kvalsvik

Ann Kristin Kvalsvik fra Akkarfjord på Sørøya i Vest-Finnmark mener det nye rutetilbudet er galskap.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

En tur som opprinnelig har tatt 1,5 time skal nå ta 3,5 time. Det er konsekvensen av at Finnmark fylkeskommune endrer på rutene for SørøysundXpressen og LoppaXpressen den 1. september.

– Galskap satt i system, sier Ann Kristin Kvalsvik om den nye ruten.

– Jeg skjønner ikke hva ruteplanleggerne har tenkt i denne saken.

Hun bor og driver fiskebruk i et lite fiskevær i Akkarfjord på Sørøya i Vest-Finnmark. Dette er ikke første gang hun har påpekt problemer ved endringer av hurtigbåtruter ut til øya, og det er ruten til tettstedet Hasvik på Sørøya som det er kritisk for denne gangen.

– For dem som bor i Hasvik og skal på sykehus i Hammerfest, så er det en katastrofe, sier Kvalsvik.

Dobler reisetiden

Rutetidene ut til Loppa kommune og øysamfunnene i Vest-Finnmark har flere ganger vært gjenstand for diskusjon.

Tidligere gikk det hurtigbåter mellom Hammerfest og bygdene hver ukedag, før rutene tirsdag og torsdag ble kuttet.

Nå kommer onsdagsruten til å bli kronglete og langtekkelig for dem som reiser mellom Hasvik og Hammerfest – blant andre mange pasienter som skal på sykehus. Onsdagen er den dagen de fleste fra Hasvik besøker sykehuset.

Der LoppaXpressen tidligere har gått direkte mellom Loppa, Hasvik og Hammerfest, kuttes nå stoppestedet i Hasvik. Det betyr at de som kommer derfra nå må benytte seg av SørøysundXpressen, som stopper i alle småbygder på veien, før den kommer til Hammerfest.

Tidligere har passasjerer som skal fra Hasvik til Hammerfest, kunnet ta hurtigbåten som går fra Loppa (Øksfjord er kommunesenter), og direkte inn til Hammerfest. Nå må hasvikværingene belage seg på mange stopp i småbygdene gjennom Sørøysundet – noe som vil forlenge turen med om lag to timer.

Etter endringen vil passasjerer og pasienter fra Hasvik bruke 3,5 time hver vei, i stedet for 1,5 time.

– Det er ille nok i dårlig vær å kjøre en time til Hasvik, og så skal du få over tre timer i stedet, sier Kvalsvik.

Ordføreren i Hasvik deler hennes bekymringer.

– Dette blir mer enn dobling av reisetiden hver vei. Skal man på sykehuset på en dagskonsultasjon, så får man en total reisetid med båt på syv timer, sier ordfører Eva Husby (Ap).

– Vi blir både oppgitt, frustrert og forbannet. Det er en neglisjering.

Eva Husby

Ordfører i Hasvik, Eva Husby (Ap), mener hurtigbåttilbudet var begrenset nok som det var fra før av. Hun er frustrert over endringene.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Fikk ikke sagt sin mening

Ordføreren sier i tillegg at det nye rutetilbudet i hennes kommune ble gjort kjent for verken henne, passasjerene eller Hammerfest kommune, før rutetabellene ble lagt ut.

– Det er arrogant av Finnmark fylkeskommune. De tar ikke hensyn til de konsekvensene det påfører folk i Hasvik, sier Husby.

– Jeg tør hevde det var en bevisst strategi. Hasvik kommune ga et innspill til båtrutene senest i desember 2018, hvor vi sa at vi nå er på et minimum av det vi kan akseptere av hurtigbåttilbud til Hammerfest.

Sammen med ordføreren i Hammerfest, krever hun nå at fylkeskommunen trekker den nye ruten tilbake.

Vi krever at forslaget sendes ut på høring før det iverksettes. Det er minimum av hva vi kan forvente oss – å få mulighet til å uttale oss før en så drastisk omlegging, sier Husby.

Også Hammerfest-ordfører Alf E. Jakobsen (Ap) mener at dette er beklagelig.

– Jeg synes det er veldig synd. Tidligere har vi fått være med på høringer, enten det gjelder ruter her eller andre steder. Nå er det plutselig slutt på det, sier han.

Alf E. Jakobsen

Ordfører i Hammerfest, Alf E. Jakobsen (Ap), savner at de hadde blitt hørt før denne endringen trådte til.

Foto: Allan Klo / NRK

Kommunene har vært invitert

Hovedutvalgsleder for kultur og samferdsel i Finnmark, Geir Ove Bakken (Ap), forklarer at endringen er et resultat av et kompromiss, hvor hovedbestillingen var å bedre tilbudet til Loppa kommune, som det tar enda lengre tid å komme seg til og fra.

– Vi skal også gi andre et godt tilbud, og det tok vi hensyn til. Dette gir loppaværingene kortere og bedre reisetid. Det er også viktig, sier Bakken.

Han mener ikke at det nye tilbudet til Hasvik er dårlig, men forstår samtidig frustrasjonen. Han er åpen for å se på rutetilbudet sammen med Hasvik og Hammerfest kommuner.

– Det er helt klart aktuelt å sette seg ned med Hasvik og Hammerfest og se på SørøysundXpressen. Kan vi snu ressursene på en annen måte? Det gjør jeg om så den dag i morgen, sier hovedutvalgslederen.

– Men dette ruteoppsettet er noe som blir gjennomført nå.

Geir Ove Bakken

Hovedutvalgsleder for kultur og samferdsel i Finnmark, Geir Ove Bakken (Ap), mener at alle involverte parter har blitt hørt. Han sier fylkespolitikerne har gjort sitt beste for å møte alles behov.

Foto: Finnmark fylkeskommune / FFK

Bakken avviser imidlertid påstandene om at dette er noe som er gjennomført i stillhet.

– Det har vært arbeidsmøter hvor kommunene har vært invitert, og høringer. Hasvik har levert høringsuttalelser, sier han.

– Å ta hensyn til alle innspillene som kommunene kommer med – det er ikke mulig for oss fylkespolitikere. Men vi har endt med et vedtak som gir minst mulig negative ringvirkninger for Hasvik og Sørøysundbassenget.