Hopp til innhold

Endrer lusekrav pga algeangrep

Mattilsynet endrer lusekrav midlertidig som følge av algeangrepet i nord. Lokaliteter som direkte eller indirekte er rammet av algesituasjonen, kan søke om dispensasjon fra luseforskriftens krav om lusegrense på 0,2 voksen hunnlus i ukene 21-26. Den nye grensen vil være 0,5 voksen hunnlus pr. fisk, skriver Mattilsynet på sin nettside. Det gis også dispensasjon fra krav om ukentlig lusetelling.