Hopp til innhold

Endelig penger til å ta vare på historia

Endelig får Gjenreisningsmuseet i Hammerfest penger til å ta vare på alle historiske gjenstander. Det gleder konservator Daniella Kötter.

Daniela Kötter

Konservator Daniela Kötter ved Gjenreisningsmuseet i Hammerfest er fornøyd med penger på statsbudsjettet. Her fotografert i kjelleren med gjenstander som skriker etter ber plass.

Foto: Allan Klo / NRK

– Dette er et tydelig bevis på at får mulighet til virkelig å ta vare på landsdelens historie. Penger til det nye magasinet vil gi oss mulighet til å både ta vare på det vi har på et skikkelig vis, ha full oversikt og ikke minst både jobbe med gjenstandene og vise fram det vi har, forteller konservator Daniella Kötter.

1200 kvadratmeter

Dypt nede i kjellerlokalene til Gjenreisningsmuseet i Hammerfest. Konservator Daniela Kötter viser vei i det som utvilsomt trenger en ryddesjau, flere hyllemeter med gjenstander fra etterkrigstidens Finnmark. I dag er det meste presset inn på 180 kvadratmeter. Og etter tre søknader om midler fra statsbudsjettet, kom gladnyheten i dag. Det betyr at om et par år kan hele 1.200 kvadratmeter stå til rådighet for konservatorene ved Gjenreisningsmuseet.

– Det er i bunn og grunn en svært variert samling både i størrelse og materiale som vi nå får tatt skikkelig vare på. Og da har vi jo gjort en veldig god jobb slik at vi i framtida kan plukke ut enkeltgjenstander og vise de fram, sier Kötter.

Hammerfest bidrar med åtte millioner

Regjeringen går altså inn med 4,5 millioner over to år, mens fylkeskommunen bidrar med to millioner via spillemidler. Den desidert største bidragsyteren er imidlertid Hammerfest kommune, med sine åtte millioner kroner. Her er kommunalsjef for kultur og samfunn, Geir Nesse.

Arvid Bye som er direktør for museene for kystkultur, der Gjenreisningsmuseet er innlemmet er også svært glad for dagens tildeling.

– Dette er svært positivt, spesielt i lys av at vi også tidligere har søkt og fått avslag, men samtidig blitt oppfordra til å søke igjen, sier Bye.

Direktøren legger til at ordningen om nasjonale kulturbygg har skarp konkurranse, og det krever at også at vertskommunen og andre lokale krefter bidrar med to tredjedeler dersom staten skal bidra.

– Og vi har gjort hjemmeleksa og tilfredsstiller alle krav, sier Bye fornøyd.