Endå fleire feil avslørt ved «skandalesjukehuset»: Brannsikringa tok fyr

Materialet som blei brukt som branntetting ved nye Kirkenes sjukehus begynte å brenne. Nå vurderer dei å bemanne det uopna sjukehuset med brannvakter.

Sprekker Kirkenes sykehus

Sprekkar i golva er berre ein av fleire feil ved nye Kirkenes sjukehus.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Bygginga av nye Kirkenes sjukehus er snart eitt år forseinka, og problema har stått i kø. Byggets vegger og golv sprekk opp, og bad manglar godkjent membran.

I løpet av vinteren har det dukka opp nok eit problem: Materialet som entreprenøren har brukt til branntetting mellom brannsikre soner i bygget tar fyr.

– Vi har oppdaga at det er feil branntetting. Det er strenge krav til branntetting mellom seksjonane, forklarer Ivar Greiner, kommunikasjonssjef i Finnmarkssykehuset.

Eit omfattande og komplisert arbeid er nå i gang for å rette opp feila – eit arbeid ingen veit når kan ferdigstillast.

– Vi oppdaga dette då vi dreiv med anna utbetring. Det var ved eit tilfelle.

Finnmarkssykehuset har framleis ikkje oversikt over kor mykje arbeid som står att før sjukehuset har brannveggar som er godkjente, men Greiner innrømmer at opninga av sjukehuset kan bli ytterlegare flytta fram i tid.

– Omfanget av manglane er større enn vi antok. Derfor er det usikkert når branntettingen kan bli ferdig, seier Greiner.

Nye Kirkenes sykehus

Det nye sjukehuset kan sjå ferdig ut, men ingen veit når det blir ferdig.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Brannvakter i korridorane

Ei løysing som har vore diskutert er å bemanne sjukehuset med brannvakter.

– Men vi ser på tiltak for å framleis kunne flytte inn til planlagt tid. Då er eit av tiltaka å kompensere for dette med å ha brannvakt.

– Altså personell som står fysisk vakt i korridorane?

– Ja. Dersom vi går for eit slikt tiltak. Det andre alternative er å tette veggane.

– Kven har ansvaret?

– Finnmarkssykehuset som byggherre har ansvar for byggeprosjektet. Vi har ein byggeleiar som er ansvarleg for å drive prosjektet, men så har vi også leverandørar som skal levere i samsvar med kravet. Men eg ønsker ikkje å fordele skuld i dag. Ansvaret er fleirdelt. Men til sjuande og sist er det byggherren som er ansvarleg.

– Kvifor er dette ikkje blitt oppdaga før?

– Det blir gjetting, men vi har bestilt i samsvar med norske krav. Men så er det ikkje levert i samsvar med det vi har bestilt, seier Greiner.

Styreleder for Finnmarkssykehuset Harald Larssen og administerende direktør Eva Håheim Pedersen

Styreleiar Harald Larssen og direktør Eva Håheim Pedersen i Finnmarkssykehuset.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

170 millionar kroner dyrare

Tal NRK har henta inn viser at prosjektet kan bli nærare 170 millionar kroner dyrare enn planlagt. Reparasjonar går føre seg for fullt for den tyske hovudentreprenøren Cadoltos rekning, men det er langt frå sikkert at selskapet tar rekninga.

For medan Finnmarkssykehuset krev både døgnmulkter frå den tyske entreprenøren, og tilbakebetaling av over 60 millionar kroner som ved ein feil blei utbetalt i fjor, krev Cadolto meir pengar frå Finnmarkssykehuset.

Styret i Finnmarkssykehuset møtes i Kirkenes i dag der prosjektleiinga skal orientere om bygginga.

Verken styreleiar Harald Larssen i Finnmarkssykehuset, prosjektleiar Gunnar Stumo eller prosjektsjef Lill-Gunn Kivijervi ønskjer å kommentere denne saka overfor NRK.