Hopp til innhold

Enda en ny militær radar i Vardø

I tillegg til den omstridte radaren Globus III skal det bygges enda en ny militær radar i Vardø. Russiske bombefly har flere ganger simulert angrep mot radaranleggene de siste årene.

Det nye radaranlegget i Vardø.

NY RADAR: Forsvarsdepartementet har ikke villet besvare hvorfor det er nødvendig å bygge enda en ny radar i Vardø.

Foto: Illustrasjon Forsvarsbygg

Dekningsområde og deteksjonsavstander er gradert informasjon, men radaren tre mil fra Russland vil få en betydelig bedret kapasitet enn dagens radarsystem, opplyser Forsvarsdepartementet.

– Det tas sikte på inngåelse av kontrakt innen 2022. Løsningen vil bli gradvis gjort operativ i løpet av siste halvdel av 2020-tallet, sier talsperson i Forsvarsdepartementet, Per-Thomas Bøe.

Det nye anlegget kommer i tillegg til radaren Globus III, som nå er under bygging i Vardø.

Globus III er et av de største byggverkene i Finnmark. Russiske bombefly fløy i formasjon mot radarene i Vardø før de bøyde av like utenfor grensa til Norge både i 2017 og 2018.

NRK har spurt Forsvarsdepartementet hvorfor det er nødvendig med enda et nytt radaranlegg i Vardø når Globus-systemet også får en ny radar. Det har ikke departementet svart på.

Radaren Globus III under bygging

Med etasjer under bakken er den nye Globus III-radaren i Vardø en av de største byggverkene i Finnmark.

Foto: Bård Wormdal

Ordføreren ikke bekymret

Ordføreren i Vardø, Ørjan Jensen, er ikke bekymret over at det kommer enda en ny militær radar.

– Jeg er opptatt av at Vardø har vært med og sikre Norges grenser i 7-800 år. Jeg synes dette er et viktig bidrag som Vardø gir til resten av samfunnet. Det er jeg positiv til, sier ordføreren.

Fylkesmannen i Finnmark ville stoppe prosjektet. Fylkesmannen mente i 2008 at radar-prosjektet hadde mangelfull konsekvensutredning, og ville føre til betydelige tap av uberørt natur. Direktoratet for naturforvaltning var av samme mening.

Det er flere rødlistearter i området, blant annet brushane som hekker. Området er også viktig sommerbeite for reindriftsnæringa, ifølge Fylkesmannen.

Regjeringen sa likevel ja. Begrunnelsen var at en ny radar var av «så stor samfunnsmessig betydning at planen måtte godkjennes».

Byggestart for veien inn til det uberørte området på fastlandet for å komme til den nye radaren på Grøhøgda kan starte allerede i sommer. Plassering nær de andre radarene ville ødelagt for signalene, ifølge et notat fra regjeringen.

Ørjan Jensen, MDG i Vardø

Ordfører i Vardø, Ørjan Jensen, mener den nye radaren er et viktig bidrag kommunen gir til resten av Norge.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Ingen strålingsfare

Folk i Vardø har vært bekymret for strålingsfaren. Forsvarsdepartementet forsikrer at den nye radaren ikke utgjør en risiko.

– Det vil ikke være strålefare i de områdene som er tilgjengelig ved radaranlegget. Forsvaret følger regelverket fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, og sørger for at stråling ikke overskrider gitte verdier, sier Per-Thomas Bøe.

Forsvarsbygg har i vinter gjennomført møter med Vardø kommune, grunneier og berørte reinbeitedistrikt.

Den nye radaren i Vardø er en av Luftforsvarets åtte nye radarstasjoner. Hele prosjektet har en kostnadsramme på vel åtte milliarder kroner.

Siste fra Troms og Finnmark