En generasjon flytter vekk

En hel generasjon ungdommer flytter vekk fra Karasjok på grunnen av for dårlige fritidstilbud. Det sier Sissel Gaup fra Karasjoklista. Gaup vil øke bolysten i kommunen med flere fritidstilbud som passer for de unge, som et eget ungdomshus.