En av fem har dysleksi

Hver femte elev går ut av ungdomsskolen som analfabet. Skolene må ta tak i lese- og skrivevansker tidligere, mener Dysleksiforbundet.

Illustrasjonsfoto: Scanpix
Foto: Scanpix / SCANPIX

Svært mange grunnskoleelever kan ikke lese og skrive godt nok når de er ferdige med ti års skolegang.

Tall som ble lagt fram på en konferanse om dysleksi i Tromsø i går, viser at hver femte elev som går ut av ungdomsskolen er funksjonelle analfabeter. Generalsekretær i Dysleksiforbundet, Marianne Grønner, er bekymret.

- Vi regner vel med at omlag 20 prosent av de som går ut av 10. klasse, leser for dårlig til å kunne ta videregående skole, sier Grønner.

En dysleksivennlig skole

170 lærere fra forskjellige skoler i landsdelen, men svært få skoleledere tok del i konferansen, som har som mål å gi elever med lese- og skrivevansker en bedre opplæring. For dårlig tilrettelagt undervisning kan gi fatale følger for dem med lese- og skrivevansker, mener Dysleksiforbundet.

- Det å ha lese- og skrivevansker som det ikke gjøres noe med, det er nok en av de mest aktive sosiale utstøtingsmekanismene vi har. Det er mange som er arbeidsløse som har lese- og skrivevansker og vi ser jo at disse menneskene også er over representert i fengsler, påpeker Grønner.

Viktig å gripe inn tidlig

Å ta tak i problemet tidlig, kan gi unger med dysleksi bedre fremtidsutsikter. Da kan tiltak som hjelper barna til å bli bedre å lese, øke selvfølelsen, og dermed stoppe den negative utviklingen som kan følge dem med lese- og skrivevansker.

- Det er veldig viktig at man da fokuserer på det elevene er gode til, slik at de opparbeider seg en god selvfølelse, sier Grønner.

Grete Nysæther er lærer og spesialpedagog ved Langnes Skole i Tromsø, og var tilstede på konferansen i går.

- Jeg synes absolutt at det er på tide at det blir fokusert på dette med dysleksi og at vi som lærere blir bevisst gjort på hvilke hjelp denne elevgruppen har behov for. Dette er kjempeviktig, og jeg er litt overrasket over at så få skoleledere deltar på konferansen, sier Nysæther.

Få skoleledere møtte opp

Også foredragsholdere reagerte på at det var få skoleledere i salen. Men Grete tar i hvert fall med seg sin nye kunnskap til Langnes.

- Jeg tror nok jeg kommer til å ta en samtale med rektor når jeg kommer tilbake på skolen. Også har vi et resursteam på skolen hos oss som jeg også kommer til å ta dette opp med, sier Nysæther.