Måtte avlive elg med 10-kilos isklump rundt foten

Store snømengder betyr at mye elg trekker ned mot tettbygde strøk og langs veiene. Det kan føre til flere farlige situasjoner for både folk og elg.

Elg med skadet fot måtte avlives. Hadde pintes i lang tid.

Denne elgen ble avlivet med en svær isklump rundt foten. Dyret har trolig blitt påkjørt og knekt foten. Det har deretter bygd seg opp en isklump rundt den skadde foten.

Foto: Kurt Are Boine Nikkinen

I Karasjok har viltnemnda måtte avlive flere elg som har fått store isklumper rundt føttene.

Dyrene har trolig pintes i lang tid før de er blitt avlivet. De har først skadet en fot, og dermed ikke klart å gå som normalt.

Etter hvert har det derfor bygget seg opp et stort islag rundt den halte foten.

– Det kan være ulike årsaker til at elgen skader seg, men det er synd at vi må avlive den på grunn av det, sier kontaktperson i viltnemnda i Karasjok kommune, Nils Kristian Guttorm.

Elg med skadet fot etter det som trolig er et ublidt møte med en bil.

Slik så det ut under den store isklumpen som hadde festet seg på foten til den skadde elgen i Karasjok. Den måtte avlives av viltnemnda.

Foto: Kurt Are Boine Nikkinen

Svært mange elgpåkjørsler

Det er mye snø flere steder i Troms og Finnmark, og da trekker elgen ofte ned til veien, fordi det er lettere for den å ferdes der. Det er tungt å vasse i djupsnø.

Virksomhetsleder i Utviklingsavdelingen i Tana kommune, Frank Martin Ingilæ, sier at de har registrert svært mye elg langs veiene i hans kommune i vinter.

– Det har vært en del elgpåkjørsler i det siste, som følge av at det er mye snø.

Ingilæ legger til at hans kolleger i nabokommunen Nesseby også har opplevd svært mye elg i enkelte områder.

– Der har det i enkelte områder vært så ekstremt at man har måtte sette opp helt egne varslingssystemer, forteller han.

Og når det er mye snø som nå, så kan det være vanskelig å se elgen bak brøytekantene.

– Den har en tendens til å hoppe rett ut i veien, og når brøyteskavlene er veldig høye så er det ikke så lett for elgen å komme seg ut av veibanen.

– Det er et svært dyr, og kjører du på en så kan det gå liv.

Elg

Det er mye elg langs veiene i Troms og Finnmark. En av årsakene til det er fordi mye snø. Noe som gjør det vanskelig for den å få tak i mat på de tradisjonelle beitestedene.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Finner mat

I Troms forteller nestlederen i viltnemnda i Målselv, Tor Eriksen, at elg- og rådyrkalver sliter på grunn av utmattelse, på grunn av all snøen.

I Finnmark har reindriftsnæringen meldt om svært vanskelige beiteforhold i Indre Finnmark.

Foreløpig klarer imidlertid elgen å finne mat i de snørike områdene i Øst-Finnmark.

– Vi har ikke fått noen rapporter på avmagrede dyr, og vi hadde nok fått meldinger om det om det har vært dårlige beiteforhold, sier Frank Martin Ingilæ.