Hopp til innhold

Her prøver elgen å komme seg løs fra piggtrådgjerdet

Gamle piggtrådgjerder fra Forsvaret skaper problemer for elg og andre dyr.

Her setter elgen seg fast i et piggtrådgjerde som står rundt Bardufoss flystasjon i Målselv.

– Vi mener det er ulovlig å ikke ta ned gjerder som kan skade dyrene og virke som feller. Man vet at piggtrådgjerder forårsaker skader på dyr og man skal ikke ha dem i naturen, sier leder i NOAH, Siri Martinsen.

Gjerdet i videoen er rundt Bardufoss flystasjon i Troms. Deler av gjerdet er bekledd med piggtråd.

Dyrevelferdsloven har satt et absolutt forbud mot å regulere dyrs ferdsel med piggtråd i gjerder. Det gjelder både innmark og utmark.

Elg som har skadet foten etter å ha oppe

For fire år siden ble denne elgkua avlivet etter skader fra et gjerde. Hun ble hengende fast og fikk høyre bakfot vridd 180 grader.

Foto: Målselv viltnemnd

– Slik vi ser det, er det ulovlig etter dyrevelferdsloven. Har man piggtrådgjerder som fungerer som feller så kan man anmeldes og få en dom på det, sier Martinsen.

Hun sier at gjerdene kan gi grusomme konsekvenser for dyrene.

– Dyr kan bli sittende fast med sår og de kan dø langsomt av sult fordi de ikke kommer seg løs. Eller så kan de kan komme seg løs, men må leve videre med de smertefulle sårene.

Martinsen forteller at også vanlige gjerder kan føre til slike uhell, men at flere gjerder nå blir konstruert for å unngå ulykker. Som for eksempel viltgjerder.

Må avlive dyr på grunn av skader

Viltnemnda bekrefter at de ved flere anledninger har måttet avlive dyr som har skadet seg etter å ha satt seg fast i gjerder.

– Elgen hopper ofte over gjerder for å komme seg til dyr på andre siden, eller så prøver den å komme seg bort fra farer som truer. Det kan være biler eller den aktiviteten som utføres i regi av Forsvaret, sier leder i Målselv viltnemnd, Jørn Larsen.

– Hvis elgen blir stresset, kan den begynne å løpe og stange i gjerdet for å prøve å komme seg unna en eventuell trussel eller andre dyr. Den kan holde det gående lenge før den legger seg ned og begynner å pipe, sier Larsen.

– Omtrent annethvert år må vi avlive dyr på grunn av at de har blitt opprevet av piggtråd eller fått andre skader fra gjerder.

Jørn Larsen, leder i Målselv viltnemd

Leder i Målselv viltnemnd, Jørn Larsen, forteller han får ofte får telefoner om elger som prøver å hoppe over piggtrådgjerdet.

Foto: Arild Moe / NRK

Militær sikkerhetslov går foran andre lover

Forsvarsbygg skriver i en mail til NRK at skader på leirgjerder blir utbedret etter behov, og at det jevnlig gjennomføres vedlikeholdstiltak.

– Det innebærer blant annet utskifting av gjerdene der det er nødvendig. Dyrevelferd er svært viktig og vi bytter ut piggtråd der det er naturlig. For øvrig bruk av piggtråd, henviser vi til militær sikkerhetslov, skriver regionsjef for Forsvarsbygg region Nord, Signe Woldseth Søreng i mailen.

Ifølge Forsvarsbygg går militær sikkerhetslov foran dyrevelferdsloven.

En medvirkende årsak til at elg kommer seg over gjerdet under snørike vintre, er uheldig plassering av snødeponi og brøyting, ifølge Forsvarsbygg.

– Vi er i dialog med veientreprenør om korrigerende tiltak når det skjer, skriver Søreng.

Nyheter fra Troms og Finnmark