Elg sperret inne på Forsvarets flystasjon i 16 måneder

Det tok over et år før noen fanget elgen inne på flyplassområdet. Da var den så skadet at den ikke egnet seg for mat engang.

Elg på Bardufoss flystasjon

Elgen var aggressiv og full av skader da viltnemnda endelig fikk avlivet dyret, etter 16 måneder innesperret.

Foto: Målselv Viltnemnd

– Det har tatt veldig lang tid. Forsvaret har nektet oss å komme inn for å prøve å få ut dyret, sier daglig leder i Målselv viltnemnd, Jørn Larsen.

Det var i slutten av 2019 at fire elg forvillet seg inn på Bardufoss flystasjon i Målselv i Troms. Viltnemnda ble kontaktet, og tre av elgene ble avlivet av dyrevelferdsmessige hensyn.

Den siste elgen klarte å stikke av, og ble ikke funnet før 16 måneder etterpå.

Da var den så medtatt at det er overraskende at den fortsatt var i live.

Viltvarsel i Målselv

Jørn Larsen (t.v.) er leder i Målselv viltnemnd. Kommunen er kjent for å være et elgrikt område.

Foto: NRK

Det var Nye Troms som først omtalte rapporten fra viltnemnda.

Alvorlig skadet

Inne på flystasjonen holder primært Forsvaret til. Her kjøres det med fly, skutere, bandvogner og andre kjøretøy. I tillegg slippes de ansattes hunder løs på området.

Og her har altså en elg løpt rundt.

Det har også tidligere vært elg i området, men da har samarbeidet fungert fint, ifølge viltnemnda.

Men de som har ansvar for all vilt fikk altså ikke komme inn denne gangen, for å redde eller berge dyret.

– Vi har advart om skader, fordi vi vet av erfaring at det kan skje. Og vi har sendt videre bekymringsmeldinger og tips om at elgen har løpt på gjerdet og vært skadet, sier Larsen.

Først i mars i år fikk nemnda komme inn på flystasjonen. Da hadde elgen i lang tid vært stresset, og vist aggressive tegn.

Etter flere runder ble det bestemt at det måtte avlives.

– Vi fant alvorlige skader på elgen. Skader i hodet, under et øye, øret, boger, på nakken og ryggen, sier Larsen.

Elg på bardufoss flystasjon
Elg på Bardufoss flystasjon
Elg på Bardufoss flystasjon
Elg på bardufoss flystasjon
Elg på bardufoss flystasjon

Fatale konsekvenser

Ifølge Forsvaret er det usikkert om denne elgen er den samme som var innenfor gjerdet i 2019. Det var mye snø den vinteren, og elg ble ofte observert hoppende over gjerdet.

Stasjonen har et eget viltgjerde mot flysida som hindrer elgen å komme inn på selve flyområdet. Forsvaret sier det derfor ikke har vært noen fare for verken personell eller flysikkerhet.

I 2020 ble det utarbeida en ny instruks for ivaretagelse av vilt på stasjonen. Hvis det observeres vilt inne på området, skal ei avdeling patruljere daglig for å observere spor etter mulige skader. De skal også prøvde å drive ut dyret.

Eirik Stueland

Oberst Eirik Stueland.

Foto: Hedvig Antionette Halgunset / Forsvaret

– Utdrivning gjøres til fots, uten bruk av kjøretøy for å unngå at dyr blir stressa og eventuelt kan påføres skader, sier oberst Eirik Stueland, luftvingsjef Maritim Helikopterving.

Om de har mistanke om at et dyr er skadet, tilkaller de viltnemnda. Ifølge Stueland ble det for to uker sia avgjort at de ikke klarte å drive ut elgen alene, og ba derfor viltnemnda om hjelp. Han hevder det ikke var synlig skader på dyret da.

– Etter to dagers forsøk ble det observert hår-rester på gjerdet og synlige skader på elgen. Dermed avgjorde viltnemnda at dyret skulle avlives, noe som ble gjennomført tre dager senere, sier han.

– Brudd på loven

– De har brutt Dyrevelferdsloven, hevder viltnemndas Larsen.

Han mener det er Forsvaret som har påført elgen store lidelser, ved å ikke forsøke å få den ut tidligere.

Jørn Larsen, leder i Målselv viltnemd

Jørn Larsen, leder i Målselv viltnemnd.

Foto: Arild Moe / NRK

– Dyret var så medtatt og ødelagt innvendig at det ikke egnet seg som menneskeføde en gang, sier Larsen.

Nå forbereder han en sak som skal opp i viltnemnda, for å avgjøre om de skal anmelde saken til politiet.

Luftvingsjefen har kalt inn rådmann, ordfører og Larsen inn til møte fredag for å ha en dialog rundt dette. Han tar beskyldninga fra viltnemnda seriøst.

– For oss er det viktig å ivareta både flysikkerheten og dyrevelferden til de dyrene som forviller seg inn på stasjonen. Vi kjenner oss ikke igjen i beskyldninga fra viltnemnda, sier Stueland.

Les også: